Rozkład jazdy – EkspresBus

Trzebnica – Wrocław Nadodrze (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku)

4.55, 5.40, 6.10, 6.30M, 6.50, 7.10, 7.30, 8.10, 8.40N, 8.55Z, 9.25, 9.50,  10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.10Z 12.25N, 13.05, 13.30N, 14.15, 14.40, 15.05, 15.20, 15.40,16.05Z, 16.15, 16.25Z, 16.55, 17.25Z, 17.40, 18.10Z  18.25N, 18.55, 19.25Z, 20.05, 20.40          

Trzebnica – Wrocław Nadodrze (kursuje w soboty)

6.10, 6.30, 6.50, 7.15Z,  7.30, 8.10, 8.55, 9.25, 10.30, 11.30, 12.25, 13.05, 14.00,  14.30, 14.40Z, 15.05, 15.40, 16.25, 16.55, 17.25Z, 17.40, 18.10, 18.55, 19.25Z, 20.05, 20.40      

Trzebnica – Wrocław Nadodrze (kursuje w niedziele)

6.50, 7.40, 8.00Z, 8.20, 9.00, 10.20, 12.00, 13.00, 13.05Z, 13.40Z, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20Z 17.00, 17.40Z, 18.20, 19.00Z, 19.30Z, 19.40, 20.20 21.00Z

N – kursuje w dni nauki szkolnej 
M- kurs przez Malin

Z – Kurs Zawieszony

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

W- NIE KURSUJE W WAKACJE
rozkład aktualny od 01.09.2015

Wrocław Nadodrze – Trzebnica (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku)
5.50Z, 6.10, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.05Z, 8.25, 8.50N, 9.05Z, 9.20, 9.50, 10.30, 11.15, 11.30Z, 11.55, 12.15Z, 12 .25, 12.50N, 13.15, 13.50, 14.30, 15.05, 15.25N, 15.30Z, 15.50, 16.05M, 16.25, 17.05, 17.20Z 17.40, 18.10, 18.40Z, 19.00, 19.30, 19.40Z, 20.05, 21.10, 21.25Z, 22.05     


Wrocław Nadodrze – Trzebnica (kursuje w soboty)
7.10, 7.50, 8.25, 9.05, 9.20, 9.50Z, 10.15, 11.15, 11.30Z, 11.55, 12.50, 13.50, 14.30, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.20Z, 17.35, 18.10, 19.00, 19.30, 19.35Z, 19.40Z, 20.05, 21.10, 21.25Z, 22.05 


Wrocław Nadodrze – Trzebnica (kursuje w niedziele)
7.10Z, 7.40, 8.20, 9.00Z, 9.20, 9.40Z, 10.20, 11.10, 12.45, 13.40Z, 14.20, 15.00, 15.40Z 16.20, 17.00, 17.40, 18.20Z, 19.00, 19.40Z, 20.20, 21.00 21.40Z

N – kursuje w dni nauki szkolnej 
M- kurs przez Malin

Z – kurs zawieszony
NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

W – NIE KURSUJE W WAKACJE
rozkład aktualny od 01.09.2015 

 

Trzebnica – Oborniki Śl. (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku)

6.40, 7.00N, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00,12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.10, 19.10N

Oborniki Śl. – Trzebnica (kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku)

7.10, 7.25N, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30N

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA
N – kursuje w dni nauki szkolnej

Trzebnica – Żmigród przez Prusice (kursuje w dni robocze)

7.00, 7.40, 8.40, 9.30, 10.20, 11.00, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.30, 19.30

Trzebnica – Żmigród przez Prusice (kursuje w soboty)

7.00, 8.40, 10.20, 13.30, 15.10, 16.45, 18.30

Żmigród – Trzebnica przez Prusice (kursuje w dni robocze)

6.20, 7.00, 7.50, 8.30, 9.30, 10.20, 12.40, 13.30, 14.30, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40

Żmigród – Trzebnica przez Prusice (kursuje w soboty)

6.20, 7.50, 9.30, 12.40, 14.30, 16.00, 17.40

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

Trzebnica – Zawonia (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku)

6.40, 7.00, 7.40, 8.25, 9.10, 10.25, 11.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Zawonia – Trzebnica (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku)

7.20, 7.25, 8.05, 8.50, 9.50, 10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 14.50, 16.10, 17.00, 17.50, 18.50

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

Trzebnica – Ujeździec Wielki przez Brzezie (kursuje w dni robocze)

6.00s, 6.55, 7.40, 9.00s, 10.00, 12.20, 13.15m, 14.15m, 15.15m, 16.15, 17.15, 18.15

Ujeździec Wielki – Trzebnica (kursuje w dni robocze)

6.25s, 7.20, 8.05, 9.25s, 10.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40

s – w dni nauki szkolnej

m- kurs przedłużony do Ujeźdźca Małego

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

Trzebnica – Skoroszów
6.40, 8.00, 9.20, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30


Skoroszów – Trzebnica   
7.00, 8.25, 10.00, 14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00


Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Nie kursuje w święta.

Zawonia – Rzędziszowice – Zawonia (kursuje w dni robocze, NIE KURSUJE W ŚWIĘTA)

km 

Zawonia 

6.53 

9.23 

12.33 

15.43 

Tarnowiec 

6.56 

9.26 

12.36 

15.46 

Cielętniki 

6.58 

9.28 

12.38 

15.48 

Miłonowice 

7.01 

9.31 

12.41 

15.51 

Kopiec 

7.03 

9.33 

12.43 

15.53 

Rzędziszowice 

7.05 

9.35 

12.45 

15.55 

Prawocice 

7.07 

9.37 

12.47 

15.57 

Ludgierzowice 

11 

7.10 

9.40 

12.50 

16.00 

Niedary 

13 

7.12 

9.42 

12.52 

16.02 

Zawonia 

16 

7.17 

9.47 

12.57 

16.07 

Trzebnica – Żmigród przez Kaszyce  

Przystanek

km

 1    

2

3

4

 5

6

7

 8

9

Trzebnica

0

 6,55 

8.50

10.30

12.00

 13,30s

14,25

15,35

 16,50

18,10

Nowy Dwór

2

 6,58

8,53

10,33

12,03

 13,33

14,28

15,38

 16,53

18,13

Brzyków

5

 7,02

8,57

10,37

12,07

 13,37

14,32

15,41

 16,57

18,17

Domanowice

11

 7,09

9,04

10,44

12,14

 13,44

14,39

15,48

 17,04

18,24

Koniowo

15

 

 

 

Domanowice

11

 7,09

9,04

10,44

12,14

 13,44

14,39

15,48

 17,04

18,24

Kaszyce Wielkie

14

 7,12

9,07

10,47

12,17

 13,47

14,42

15,51

 17,07

18,27

Kaszyce M. 1

15

 7,14

9,09

10,49

12,19

 13,49

14,44

15,53

 17,09

18,29

Kaszyce M. 2

16

 7,16

9,11

10,51

12,21

 13,51

14,46

15,55

 17,11

18,31

Przedkowice

17

 7,18

9,13

10,53

12,23

 13,53

14,48

15,57

 17,13

18,33

Powidzko

19

 7,20

9,15

10,55

12,25

 13,55

14,5

15,59

 17,15

18,35

Kanclerzowice

20

 7,22

9,17

10,57

12,27

 13,57

14,52

16,01

 17,17

18,37

Grądzik

22

 7,25

9.20

11.00

12.30

 14,00

14,55

16,04

 17,20

18,40

Żmigród

25

 7,30

9,25

11,06

12,35

 14,05

15.00

16,09

 17,25

18,45

 Żmigród – Trzebnica przez Kaszyce  

Przystanek

km

km*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Żmigród

0

0

5.50

6.50

7,55

9.50

11,10

13.40

14,35s

15,25

16,15

17,25

Grądzik

3

3

5,55

6,55

8.00

9,55

11,15

13,45

14.40

15,30

16.20

17,30

Kanclerzowice

4

4

5,57

6,57

8,02

9,57

11,17

13,47

14,42

15,32

16,22

17,32

Powidzko

6

6

5,59

6,59

8,04

9,59

11,19

13,49

14,44

15,34

16,24

17,34

Przedkowice

7

7

6,01

7,01

8,06

10,01

11,21

13,51

14,46

15,36

16,26

17,36

Kaszyce M. 1

9

9

6,03

7,03

8,08

10,03

11,23

13,53

14,48

15,38

16,28

17,38

Kaszyce M. 2

10

10

6,05

7,05

8,10

10,05

11,25

13,55

14.50

15,40

16.30

17,40

Kaszyce Wielkie

11

11

6,07

7,07

8,12

10,07

11,27

13,57

14,52

15,42

16,32

17,42

Domanowice

14

14

6,11

7,11

8,16

10,11

11,31

14,01

14,56

15,46

16,36

17,46

Koniowo

17

Domanowice

14

20

6,11

7,11

8,16

10,11

11,31

14,01

14,56

15,46

16,36

17,46

Brzyków

20

26

6,19

7,19

8,24

10,19

11,49

14,09

15,04

15,54

16,44

17,54

Nowy Dwór

23

29

6,22

7,22

8,27

10,22

11,52

14,12

15,07

15,57

16,47

17,57

Trzebnica

25

31

6,25

7,25

8,30

10,25

11,55

14,15

15,1

16,00

16,5

18,00

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

S-kursuje w dni nauki szkolnej

NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

Szymanów – Wrocław

8.37; 11.35; 13.50; 15.37

Wroclaw – Szymanów

7.30; 10.30

Kursuje od poniedziałku do piątku

Nie kursuje w święta

Trzebnica – Wrocław

6.30*F; 7.15F6; 14.40*F

Wrocław – Trzebnica

7.10*F; 7.30F; 8.05F; 9.05F; 15.20F6; 16.25*F; 19.35F; 22.05

* kurs przez Malin (zawieszony)

F kursuje od poniedziałku do piątku

6 kursuje w soboty

Wisznia Mała – Wrocław

7.00; 10.00

Wrocław – Wisznia Mała

9.20; 12.50; 14.30

kursuje w dni nauki szkolnej