Z życia Parafii

Jak gmina robi biznes na zmarłych?

Można powiedzieć, że zwykłemu śmiertelnikowi stwierdzenie "wieczny spoczynek" może się kojarzyć z końcem trosk związanych z doczesnym życiem. Mówimy tu o troskach dnia codziennego,...

Adwentowy radykalizm

W codziennych sprawach coraz trudniej oddzielić dobro od zła. Ostatnia niedziela przyniosła nam, na szczęście, wiele radości w związku z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Udało się połączyć klimat adwentowy (oczekiwanie na przyjście Jezusa) z radością obecności Maryi (Matki przychodzącego Pana).

Uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Patronki Śląska

Piątek, 12 października- Jadwiżański Dzień Skupienia powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego - godz. 15 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja...

Jak się modlisz?

Ludzie wobec siebie nawzajem potrafią czynić wiele dobrego. Tym bardziej Bóg, który jest największym dobrem i odwieczną miłością, obdarowuje człowieka tym, co dla niego najważniejsze. Relacja ta jednak opiera się na współpracy z obu stron. Jakie miejsce zajmuje w tym wszystkim człowiek?

Wyjdź z ciemności!

W dalszym ciągu kontynuujemy rozważanie symbolu światła. Zachęca nas do tego Liturgia Słowa 5 Niedzieli Zwykłej. Trudno jest zrozumieć brak światła człowiekowi, który doświadcza je na co dzień. Inaczej podchodzi do światła ten, który jest niewidomy, albo, w kategoriach wiary, ten który w swoim dorosłym życiu wchodzi w atmosferę Światła przez przyjęcie sakramentu chrztu św.

Papieski Krzyż w Trzebnicy

W atmosferze kończącego się Roku Liturgicznego (z hasłem \"Być solą ziemi\") oraz na zakończenie Roku Wiary, mamy to wielkie szczęście przyjąć w naszych Parafiach Wielkopiątkowy Krzyż bł. Jana Pawła II. Papież – Polak był człowiekiem Krzyża Chrystusowego. Uczył nas własnym przykładem, jak przyjmować i realizować swoje powołanie życiowe, nawet wtedy gdy wpisany jest w to krzyż cierpienia i choroby.

Do kogo należysz?

Autor Księgi Mądrości poucza, że Bóg stworzył człowieka w tym celu, aby żył wiecznie (Mdr 1,13-15). To zły duch sprawił, że "śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą" (Mdr 2,24).

Ks. Jacek zabrał publiczność w muzyczną podróż

W poniedziałek, 9 lipca w trzebnickiej restauracji Ratuszowa odbył się gitarowy koncert w wykonaniu proboszcza z Czeszowa, ks. Jacka Tomaszewskiego. To muzyczne spotkanie zorganizowane zostało z okazji 25 - lecia twórczości artystycznej śpiewającego kapłana.

Jaka jest nasza wiara?

W program duszpasterski w Polsce (Kościół naszym domem), wpisuje się ROK WIARY. Rozpoczynamy go 11 października (w 50 rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II). W świecie, który staje się coraz bliższy i bardziej poznawalny, sam człowiek zaczyna się gubić, zaczyna tracić sens swego istnienia.

Pojednajcie się z ludźmi!

Czas Wielkiego Postu jest niezwykłą okazją do przemian. Ludzie wierzący w Liturgii Słowa i w różnego rodzaju nabożeństwach mogą odnaleźć sposób do zmiany życia. Ale przecież każdy człowiek (niewierzący także!) otwarty jest na przemiany, każdy lubi przecież \"coś nowego\". Niech te treści pomagają wszystkim do refleksji nad sobą, nad życiem innych oraz wobec funkcjonowania współczesnego świata.

Umacniać swoją wiarę

Pierwszy Kościół stanowili głównie Żydzi, którzy przyjęli chrzest w imię Jezusa Chrystusa oraz poganie. Nie powinno dziwić, że między nimi powstawały spory na tle religijnym. Nawróceni Żydzi pragnęli zachować tradycje mojżeszowe. Te zasady życia były prawie niemożliwe do zrealizowania przez chrześcijan pochodzących z innych narodów.

Podróż przez wielowiekową tradycję

W minioną niedzielę kościół Świętej Trójcy w Żmigrodzie otworzył drzwi swoje dla wszystkich, którzy chcieli udać się w mentalną podróż do korzeni polskich tradycji świątecznych. Kierownikiem artystycznym projektu jest ksiądz Krzysztof Śliwa, który przygotował spektakl wraz z grupą młodych zapaleńców.

(s.12) Wigilia w rodzinnym domu ks. Antoniego Kiełbasy

Fragment książki ks. Ireneusza Kiełbasy SDS , Ks. prof. PWT dr. hab. Antoni Kiełbasa SDS ((1938 - 2010). Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska. Kraków 2013. Wyd. Salwator

Pokochać Eucharystię

Przez kilka ostatnich niedziel Ewangelie mówiły o chlebie. Jezus zapowiadał również, że "da swoje Ciało na pokarm". Ostatnia Ewangelia traktowała także o pokarmie, który "daje życie wieczne" (J 6,51-58).

XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy

Minęło właśnie 20 lat, od kiedy ks. prof. Antoni Kiełbasa zainicjował nasze trzebnickie TKCh. Pamiętam, ile radości sprawiały nam one w pierwszych latach. Miał ogromną satysfakcję główny pomysłodawca i organizator obserwując wrocławskie TKCh, które kurczyły się do 3-4 dni, a nasze pęczniały czasami nawet do 10. Z zapotrzebowaniem na kulturę, na kulturę chrześcijańską, bywa różnie, ale taka sytuacja jest i we Wrocławiu czy innych dużych miastach.

W drodze ku Bogu

Nie pomogły informacje i zachęty dotyczące Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Słaba frekwencja na spotkaniach w poniedziałek, wtorek czy czwartek daje dużo do myślenia w kwestii tego, czym karmi się dzisiejszy człowiek (w przeważającej części chrześcijanin).

Niedziela – dniem radości

Wezwanie do radości i jej opisy przewijają się wielokrotnie w Liturgii Słowa przyszłej niedzieli. W tekstach starożytnych Ojców Kościoła podawane jest nawet, że radość była naturalnym stanem ducha chrześcijanina, natomiast smutek (szczególnie w Dzień Pański) uważany był za grzech.