Z życia Parafii

Świętymi bądźcie!

Kolejny raz przeżyliśmy Dzień Papieski; ponownie mieliśmy okazję zatrzymać się nad wielkością i świętością Papieża Polaka. Zagadnienia te wpisują się w szczególny czas dla Trzebnicy, kiedy to obchodzić będziemy Dni Jadwiżańskie.

Oborniki Ślaskie szykują się do Orszaku Trzech Króli

Będzie to drugi Orszak w naszym mieście. Nowością obornickiego Orszaku jest konkurs na Gwiazdę Betlejemską. Gwiazdę mogą wykonać rodziny, grupy, szkoły, sąsiedzi lub pojedyncze...

Dlaczego nie mamy wina?

W kolorze szat liturgicznych widać już jasno, że weszliśmy w tzw. Czas Zwykły. Mimo to Słowo Boże odsyła nas jeszcze do tematyki Objawienia Pańskiego (na które składają się: Pokłon Trzech Króli, Chrzest Jezusa w Jordanie oraz Cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej). Punkt kulminacyjny tego Objawienia osiągamy właśnie teraz - podczas pierwszego cudu Jezusa.

Promienie światła ze Śląska cz. II

Św. Jadwiga Śląska jako jedna z nielicznych polskich świętych i błogosławionych jest wpisana do kalendarza Kościoła powszechnego. Oznacza to, że jej liturgiczne wspomnienie, jest obchodzone na całym świecie.

Zjednoczeni ŚWIATŁEM

Mimo zacierania się wielu symboli, interesujące jest, że płomień świecy, lampionu, pochodni, zapalniczki wykorzystuje się, aby podkreślić wspólne dążenia, zjednoczenie w słusznej sprawie, łączność w bólu, wyrażanie tych samych uczuć czy zadowolenie. Ogniki na wyjątkowych koncertach, świeczki zapalone w oknach, marsze ze światłem pochodni są najlepszym dowodem na szczególną rolę światła (także w naszych czasach).

Czas oczekiwania

Pierwsze trzy tygodnie grudnia to wciąż dla wielu ludzi, którym szczególnie bliskie są tradycje liturgii chrześcijańskiej, czas długiego oczekiwania. Tak jak Maria po zwiastowaniu anielskim oczekiwała na przyjście swego syna pierworodnego, tak jak pogrążony w grzechu świat czekał na Mesjasza – Wybawiciela, tak ongiś (nie tak jeszcze dawno) czekaliśmy przez długi i poważny czas Adwentu na radosne święta Bożego Narodzenia.

Być solą ziemi

Z Chrystusem w Nowy Rok.

Lekcja historii

Naród o swoich przodkach powinien nie tylko pamiętać, ale ich naśladować. Takie zasady przybliża nam wspomnienie rocznic chlubnych wydarzeń z historii naszego narodu wspominanych w tym miesiącu: wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obrony Warszawy w roku 1920.

Metanoia – nawrócenie

Chrześcijanie wciąż powinni odczytywać znaki czasu, które Bóg daje. Nawrócenie jest aktem ciągłym. Ten, kto pragnie iść za Chrystusem, musi się zdobyć na odwagę przemiany czyli nawrócenia.

„Moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31)

Wraz ze zmianą pór roku, zmieniają się także części Roku Liturgicznego. Dobiega końca rok, którego hasło widniało zawsze jako motto tych krótkich rozważań: "Kościół naszym domem". Jak realizowany był program tego roku duszpasterskiego w Kościele, w Parafiach, w nas?

XV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej – czas na zgłoszenia!

Jak mówią organizatorzy, machina ruszyła pełną parą. Czas na nadsyłanie zgłoszeń już się rozpoczął, a upływa z dniem 15 maja.

Chwalmy czas Bożego Narodzenia

Okres świąteczny to czas, w którym wspominamy przyjście Boga na świat. Odczuwamy wówczas potrzebę oddania czci Bożej Dziecinie i robimy to śpiewając dla niej kolędy. Możemy również w skupieniu słuchać kolęd w wykonaniu artystów.

Jezu, ufam Tobie

Po zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie dokonywali wielu znaków i cudów. Pan obdarzył ich silną wiarą, aby rodzący się Kościół postrzegany był jako wspólnota ludzi, którzy maja taką samą moc jak ich założyciel. Dlatego w pierwszych dniach po Zmartwychwstaniu tak wielu ludzi przyjmowało Jezusa za Pana i Zbawiciela.

Granice ludzkiej wolności

Jakie są kryteria naszej wolności? Kto może powiedzieć człowiekowi: "Stop! Dalej ci nie wolno! Tak nie można"? Czy są inne zasady postępowania oprócz Dekalogu? Wielu nawet uważa, że każda religia ogranicza ludzką wolność.

Czy należymy do Chrystusa?

Rozpoczęły się wakacje. Czas ten, mimo że nie dotyczy tak wielu spośród nas, to jednak wyznacza nowy charakter. Różne zajęcia i wydarzenia będą miały inne znaczenie. Także Liturgia Kościoła będzie prowadziła nas wakacyjnymi drogami.

Po brutalnym gwałcie mieszkańcy nie chcą duszpasterstwa w Morzęcinie Wielkim

W piątek uczestniczący w zebraniu wiejskim mieszkańcy Morzęcina Wielkiego, gdzie przed dwoma tygodniami brutalnie pobito i zgwałcono 10-letnią dziewczynkę, w nieformalnym głosowaniu wypowiedzieli się za likwidacją działającego tam od kilkunastu lat duszpasterstwa akademickiego.

Zebrać wszystkie narody

W ostatnim rozdziale Księgi Izajasza (66,18) jest mowa o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi. Wiara w Boga rozprzestrzeni się po całym świecie. Od VIII wieku przed Chrystusem znane było już to proroctwo. Nawet określono, że miejscem spotkania wszystkich będzie Święta Góra w Jerozolimie.