Z życia Parafii

Zmarł ks. Benon Hojeński. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro w południe.

W miniony piątek, 25 listopada, powrócił do domu Ojca, ks. Superior Benon Hojeński SDS. Jak mówił podczas niedzielnych Mszy św. ks. proboszcz parafii św....

Czas na konkrety

Nikt nie lubi "lania wody", czyli mówienia lub pisania wielu słów, które nic nowego nie wnoszą, nie zawierają konkretów. Nauczyciel oczekuje od ucznia odpowiedzi na temat; społeczeństwo liczy na jasne i konkretne wypowiedzi polityków; wierni potrzebują jednoznacznej interpretacji nauczania Jezusa. Czy otrzymujemy to, czego oczekujemy?

Bal w niebie

Ludzie zawsze pragnęli sięgać, "tam gdzie wzrok nie sięga". Pragnęli wszystkiego dotknąć, zobaczyć, a nawet doświadczyć. Dzisiejszy rozwój techniki daje dużo większe możliwości niż dawniej (jako przykład niektóre z możliwości: Internet, badania prenatalne, wyczyny w kosmosie). Ciągle trudnym do wyjaśnienia pozostaje dalej tzw. \"druga strona życia\", czyli to wszystko, co związane jest ze śmiercią i życiem wiecznym.

„Panie, przymnóż nam wiary”

W kończącym się niedługo Roku Wiary prosimy Jezusa Chrystusa za apostołami: "Przymnóż nam wiary" (Łk17,5). Prawdą jest jednak, że gdybyśmy rozwijali otrzymaną na chrzcie łaskę wiary, moglibyśmy osiągnąć dużo więcej w życiu duchowym, a także w tej ziemskiej, materialnej jego części.