Majowe święta

Ojciec, Syn i Duch Święty

Najlepsza pomoc

Wiara, która uzdrawia

Metanoia – nawrócenie

Z życia Parafii

Papieski Krzyż w Trzebnicy

W atmosferze kończącego się Roku Liturgicznego (z hasłem \"Być solą ziemi\") oraz na zakończenie Roku Wiary, mamy to wielkie szczęście przyjąć w naszych Parafiach Wielkopiątkowy Krzyż bł. Jana Pawła II. Papież – Polak był człowiekiem Krzyża Chrystusowego. Uczył nas własnym przykładem, jak przyjmować i realizować swoje powołanie życiowe, nawet wtedy gdy wpisany jest w to krzyż cierpienia i choroby.

XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej

Od 8 do15 września trwać będą w Trzebnicy Dni Kultury Chrześcijańskiej, które w tym roku przebiegać będą pod hasłem "Świadkowie wiary".

Wartość Krzyża

Krzyż wpisany jest w nasze codzienne życie, nawet wtedy, gdy tego tak dokładnie nie nazywamy. Przykładem może być link zamieszczony przez młodą osobę na Facebooku: \"Dlaczego najlepsi ludzie mieszkają tak daleko od nas?\" Pytanie to zawiera w sobie jakąś tęsknotę, którą możemy określić jako \"krzyż\", czyli swego rodzaju cierpienie. Co zrobić, aby każdy Krzyż (ten mały, codzienny, i ten duży Golgoty) stał się największą wartością?

Do kogo należysz?

Autor Księgi Mądrości poucza, że Bóg stworzył człowieka w tym celu, aby żył wiecznie (Mdr 1,13-15). To zły duch sprawił, że "śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą" (Mdr 2,24).