Z życia Parafii

Pielgrzymka WIARY

Od 11 października przybył nam nowy temat związany z Rokiem Wiary (obok programu duszpasterskiego: \"Kościół naszym domem\"). Papież Benedykt XVI ogłosił ten szczególny czas listem apostolskim \"Porta fidei\" (dalej PF) już rok temu. Oprócz tematów roku, co tydzień mamy też okazję do głębszej analizy Słowa Bożego zawartego w tekstach mszalnych.

Sprawa ewangelizacji

Żyjemy w czasach, kiedy wiedzę mamy coraz większą, a niestety nie potrafimy się zrozumieć - nieraz nawet w codziennym, podstawowych sprawach, co dopiero, jeśli chodzi o kwestie dotyczące zasad życia i postępowania (także normy moralne). Jednak nie jest to znak tylko naszych czasów. Tak było zawsze, a dzisiaj może najważniejszym problemem jest "przesadne informowanie" wszystkich o wszystkim. Czasem nie jesteśmy już w stanie odróżnić wiadomości istotnych, od "brukowych".

Gdzie jest Bóg?

Idea marszów w uroczystość Trzech Króli jest jedną z wielu form ukazania roli Chrystusa i Jego Ewangelii w ludzkim życiu. Tym bardziej, że w dzisiejszym, zlaicyzowanym świecie nawet takie inscenizacje traktowane są jak pewnego rodzaju folklor. Dlatego trzeba zwracać uwagę na rolę, jaką odgrywają Mędrcy, czyli ludzi, którzy potrafią pokonywać różne przeszkody, aby dotrzeć do Prawdy, aby dotrzeć do Boga.

„… a Ja wam powiadam”

Życie przeżywa się tu i teraz - nie na obrzeżach, nie na marginesie, nie w cieniu. Życie jest czymś najważniejszym. Dlatego Jezus przypomina V...