Z życia Parafii

Cmentarna kaplica w remoncie

Kaplica przy cmentarzu parafialnym przy ul. Prusickiej w Trzebnicy, właśnie jest odnawiana.

W poszukiwaniu Prawdy

Czy w dzisiejszych czasach prorok Izajasz potrafiłby z wielką mocą głosić Słowo Boże? Historia Kościoła daje nam dowody wielu sukcesów i porażek w głoszeniu Ewangelii. Słowo Boże obydwu Testamentów jest wciąż aktualne, bo jest to Słowo Boga żyjącego. Człowiek natomiast sam w wolny sposób decyduje o przyjęciu tego Słowa. Może także tego Słowa poszukiwać.

„Panie, przymnóż nam wiary”

W kończącym się niedługo Roku Wiary prosimy Jezusa Chrystusa za apostołami: "Przymnóż nam wiary" (Łk17,5). Prawdą jest jednak, że gdybyśmy rozwijali otrzymaną na chrzcie łaskę wiary, moglibyśmy osiągnąć dużo więcej w życiu duchowym, a także w tej ziemskiej, materialnej jego części.

Czas na konkrety

Nikt nie lubi "lania wody", czyli mówienia lub pisania wielu słów, które nic nowego nie wnoszą, nie zawierają konkretów. Nauczyciel oczekuje od ucznia odpowiedzi na temat; społeczeństwo liczy na jasne i konkretne wypowiedzi polityków; wierni potrzebują jednoznacznej interpretacji nauczania Jezusa. Czy otrzymujemy to, czego oczekujemy?

Zebrać wszystkie narody

W ostatnim rozdziale Księgi Izajasza (66,18) jest mowa o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi. Wiara w Boga rozprzestrzeni się po całym świecie. Od VIII wieku przed Chrystusem znane było już to proroctwo. Nawet określono, że miejscem spotkania wszystkich będzie Święta Góra w Jerozolimie.

Śniegołap już nie stwarza zagrożenia

W środę na forum naszej gazety czytelnik zamieścił informację, że od strony bloków, na dachu kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy...

Pamięć o księdzu Dziekanie

W środę 30 stycznia przypadła już 17 rocznica śmierci salwatorianina ks. Wawrzyńca Bochenka, związanego z Trzebnicą przez ponad pół wieku powojennych dziejów.

„Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13)

W codziennych sytuacjach życia doświadczamy wielu podziałów. Także sam Kościół nie jest wolny od tych słabości. Dlatego od ponad 100 lat rozwija się ruch ekumeniczny, dążący do pojednania wszystkich uczniów Jezusa. Aktualnie trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 – 25 stycznia 2014).

Obietnica nowego życia

Doświadczenie śmierci dotyka wszystkich, chociaż w różnym czasie i różnym stopniu. Jedni dostrzegają śmierć bardziej naturalnie, a dla innych śmierć jest wydarzeniem bardzo traumatycznym i nie mogą z niego długo wyjść. Przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Jezusa, Kościół pomaga nam właściwie podejść do problemu śmierci naszej oraz naszych bliskich.

Ewangelizowanie świata

W parafiach, których data poświęcenia kościoła nie jest znana, w najbliższą niedzielę obchodzi się Rocznicę Poświęcenia Kościoła. Dlatego będą rozbieżne czytania liturgiczne w przyszłą niedzielę. W naszej Parafii (św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy) rocznicę poświęcenia kościoła obchodzić będziemy 6 grudnia. Stąd dzisiejszy tekst nie będzie oparty o teksty Liturgii Słowa.

Nowe Przykazanie

Po swojej męce i śmierci zmartwychwstały Chrystus ukazywał się apostołom, aby umocnić ich w wierze. Czterdzieści dni to wystarczający okres, aby uczniowie Chrystusa nie bali się prześladowań i z odwagą głosili Ewangelię. Tak jak za czasów Jezusa – nie wszyscy dobrze wykorzystali te dni, tak i dzisiaj – Czas Wielkanocny nie zawsze jest dobrze przeżyty.

Jak rozpoznać Chrystusa?

W ostatnim numerze rozważaliśmy \"Majowe święta\". Warto dzisiaj wrócić jeszcze do ubiegłej niedzieli z jej pięknym przesłaniem na temat rozpoznania Pana, Jezusa Chrystusa. Głównym tekstem była Ewangelia o uczniach idących do Emaus.

Nowy Rok – nowe nadzieje

Udziela się nam podniosły nastrój świąt, a pewnie jeszcze bardziej atmosfera powitania Nowego Roku. Składamy sobie wtedy życzenia i pragniemy wejść w nowy czas z nadzieją, że będzie lepszy.

Nadchodzi Dzień Pana

Zbliżający się koniec Roku Liturgicznego kieruje nasze myśli ku sprawom ostatecznym. Śmierć, sąd Boży, wieczna nagroda lub kara – to tematy eschatologiczne, do których nawiązuje Słowo Boże. Wplata się w tę atmosferę także miesiąc listopad, który swoim nastrojem odnosi się także do przeżywanych w Kościele zagadnień.

XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy

Minęło właśnie 20 lat, od kiedy ks. prof. Antoni Kiełbasa zainicjował nasze trzebnickie TKCh. Pamiętam, ile radości sprawiały nam one w pierwszych latach. Miał ogromną satysfakcję główny pomysłodawca i organizator obserwując wrocławskie TKCh, które kurczyły się do 3-4 dni, a nasze pęczniały czasami nawet do 10. Z zapotrzebowaniem na kulturę, na kulturę chrześcijańską, bywa różnie, ale taka sytuacja jest i we Wrocławiu czy innych dużych miastach.

Najlepsza pomoc

Często spotykamy ludzi smutnych z powodu śmierci swoich bliskich. Na klepsydrach, czy po zakończonych ceremoniach pogrzebowych, przekazywane są prośby o nieskładnie kondolencji. W jaki sposób można pomóc w takich trudnych chwilach? Jakich użyć słów, gestów, czynów?

Radosny wymiar Adwentu

Już za kilka dni trzecia niedziela Adwentu, która ze swoim różowym kolorem rozbrzmiewa radością z bliskiego spotkania z Jezusem. Atmosfera ta "ginie" wśród dekoracji świątecznych, które już w pełni zostały włączone przez symboliczne zapalenie gigantycznych choinek w wielu miejscach całego świata. Komercja zwycięża z walce ze świętością.