Samorząd

Gmina stawa ultimatum

Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski 17 kwietnia wystosował do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej \"Dolina Baryczy\" pismo, w którym wezwał spółkę kanalizacyjną, aby w terminie 21 dni doprowadziła do przejezdności ulic uprzednio rozkopanych w ramach budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w mieście Żmigród. W razie odmowy wykonania tego zadania gmina Żmigród na własny koszt przykryje ulice emulsją asfaltową z grysem, a kosztami tej operacji obciąży spółkę, w której jest udziałowcem.

Radni obniżyli pencję burmistrzowi Błażewskiemu

Oborniccy radni po wydarzeniach związanych z przelaniem na fałszywe konto znacznej sumy pieniędzy postanowili obniżyć wynagrodzenie burmistrzowi Obornik Śl. Sławomirowi Błażewskiemu. Decyzję podjęli na sesji w ub. czwartek. Począwszy od tego miesiąca będzie on otrzymywał 6 tys. 420 zł, w tym 4,5 tys. wynagrodzenia zasadniczego, 100 zł dodatku funkcyjnego i 920 zł dodatku specjalnego oraz 900 zł dodatku stażowego. Dotychczas burmistrz zarabiał 9,5 tys. zł (odpowiednio: 5,5 tys., 1,5 tys., 1,4 tys. i 1,1 tys. zł).

Oferta na basen dwa razy droższa niż zakładano

Nie udało się Gminie Oborniki Śląskie rozstrzygnąć przetargu na rewitalizację basenu. Samorząd przeznaczył na ten cel 8,6 mln zł, a jedyna oferta opiewała na blisko dwa razy większą sumę.

Tajemnicze umowy

Zaskakujące umowy z prawnikami, za które podatnicy płacą dziesiątki tysięcy złotych. Umowy, na które burmistrz nawet nie ogłaszał przetargu. Po wielu miesiącach naszych starań, docierania do dokumentów, ujawniamy z kim Marek Długozima i na jakich warunkach zawarł umowy na obsługę prawną. Ujawniamy też, ile to kosztuje podatników.

Zawonia pozyskuje środki i inwestuje

Gmina Zawonia nadal remontuje i buduje korzystając z unijnych dotacji. Niektóre z tych zadań zostały już dokończone, jak np. \"Wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Czeszów, Niedary, Złotów i Skotniki w Gminie Zawonia\", a niektóre są jeszcze w trakcie realizacji.

Radna Marzanna Jurzysta- Ziętek odpiera zarzut starosty

Podczas spotkania, które odbyło się w Krynicznie w dniu 14 kwietnia starosta Waldemar Wysocki poinformował mieszkańców gminy Wisznia Mała, że uchwała w sprawie budowy drogi w Szymanowie nie została podjęta i zarzucił obecnej na sali radnej powiatu Marzannie Jurzysta - Ziętek, że głosowała przeciwko drodze w gminie, której jest mieszkanką.

Burmistrz Prusic otrzymał obsolutorium

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Prusice radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi za poprzedni rok. Radni wyrazili także zgodę na zaciągnięcie kredytu.

Co robi władza

Sprawdź, co w tym tygodniu zaplanowali samorządowcy.

Szukanie oszczędności czy zwykła awaria?

Trzebnickie ulice ponownie opanowują ciemności. Tym razem lampy nie działają na ul. Obrońców Pokoju, a mrok panuje od ronda przy ul. 1Maja aż do...

Wykluczenie Idzika

Były przewodniczący Rady Miejskiej Trzebnicy Karol Idzik, po zaproponowaniu projektu uchwały o obniżeniu wynagrodzenia burmistrza oraz diet radnych gminnych został... wykluczony z klubu radnych...

Wojewoda odwoła wójta

Wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa w czwartek 6 września wystosował pismo do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego, w którym zawiadomił go o planowanym wydaniu zarządzenia zastępczego, na podstawie którego w najbliższych dniach pozbawiony zostanie urzędu dotychczasowy wójt Zawoni Andrzej Faraniec.

Konsultacje w sprawie zmiany granic Obornik Śląskich

Jak podaje oficjalny serwis miasta, w najbliższym czasie odbędą się zebrania, na których konsultowana będzie z mieszkańcami zmiana granic Obornik Śląskich.

Już jutro sesja w Zawoni

Na dzień 30 marca, na godzinę 14.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury i Biblioteki w Zawoni zaplanowano kolejne posiedzenie sesji Rady Gminy. Podczas...

Otwarcie hotelu Trzebnica już 7 czerwca!

Już tylko dni dzielą nas od otwarcia pierwszego w powiecie czterogwiazdkowego hotelu Trzebnica, którego właścicielem jest Leszek Mroczkowski. Korzystając z uprzejmości właściciela, jako pierwsi mogliśmy obejrzeć piękne i stylowe wnętrza obiektu.

Sesja pod znakiem śmieci

Podczas ostatniej, blisko trzygodzinnej sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach, najwięcej kontrowersji i najbardziej ożywioną dyskusję wywołał temat wywożenia śmieci.

Dożynkowy plan powiatowy

Już od tego weekendu, na terenie naszego powiatu, będą się odbywać imprezy dożynkowe. Dziś przedstawiamy harmonogram świąt plonów.

Kandydaci do Rady Miejskiej Żmigrodu

Sprawdź kto kandyduje w Żmigrodzie