Samorząd

Mocne słowa sołtysa

W ubiegłym tygodniu w relacji ze święta zbóż i kwiatów w Lubnowie zacytowaliśmy wypowiedź sołtysa Ryszarda Szymańskiego, w której padło zdanie: "Udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik, mimo iż gmina nie dołożyła niczego". Jak nam powiedział sołtys, wywołało ono wiele kontrowersji i nieporozumień.

Odbiorą gabaryty spod domu. Sprawdź harmonogram odbioru

Od 16 kwietnia 2018 roku do 9 maja na terenie Gminy Oborniki Śląskie zostanie przeprowadzona bezpłatna mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych Podczas zbiórki oddać można m. in.: stoły, ...

Nie przyjęto „uchwał śmieciowych”

Żmigrodzcy radni zdecydowaną większością głosów odmówili podczas sesji Rady Miejskiej w piątek 30 listopada dyskusji i głosowania nad pakietem 7 uchwał wprowadzających na terenie gminy nowe zasady odbioru i segregacji śmieci, co wiązać się będzie ze znacznym wzrostem cen na wywóz śmieci począwszy od 1 lipca 2013 r. Sprawę \"uchwał śmieciowych\"postanowiono skierować do społecznych konsultacji, odkładając głosowanie na czas bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem. Na sali obrad doszło do polemik między burmistrzem a kilkoma radnymi.

Samorząd województwa sprawnie inwestuje unijne pieniądze

Dobra sytuacja gospodarcza Dolnego Śląska to wynik skutecznie i odpowiedzialnie prowadzonej polityki rozwojowej, ale również w dużym stopniu wsparcia unijnymi funduszami. Zarząd województwa sprawnie...

Burmistrz skrytykowany przez opozycję

Brak ważnych i strategicznych zadań inwestycyjnych, jak chociażby budowy dworca autobusowego czy przychodni. Nierówne traktowanie środowisk wiejskich i faworyzowanie tylko zaprzyjaźnionych sołectw. Setki tysięcy niepotrzebnie wydane na promocję, głównie burmistrza Marka Długozimy. Opozycja w specjalnym oświadczeniu skrytykowała ubiegłoroczne wykonanie budżetu przez burmistrza i zagłosowała przeciwko udzieleniu mu absolutorium.

Kto zapłaci drożej

Przypomnijmy, że od ub. roku w przedszkolach publicznych obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w ramach której gmina ma obowiązek prowadzić zajęcia wychowania przedszkolnego...

Powstanie deptak na Solnej?

W czwartek, 12 czerwca w restauracji Ratuszowa w Trzebnicy odbyło się zebranie jednej z grup Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy, podczas którego członkowie udzielili absolutorium dla poszczególnych członków zarządu za rok 2013.

12 milionów długu Wiszni Małej

Pod koniec września w Wiszni Małej odbyła się sesja na której radni podejmowali cztery uchwały. Wszystkie przeszły jednogłośnie. Podczas sesji radni zapoznali się także z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Śmieci posegregujemy, a kto wywiezie?

Już za trzy tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Wygasną dotychczasowe umowy mieszkańców z firmami wywożącymi śmieci i obowiązek i zagospodarowania przejmą gminy. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, przejmie gmina. Powinna do tego czasu w przetargu wyłonić firmę, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy.

Taryfa za ścieki niczym „science fiction”

Jednymi z projektów omawianych na ostatniej sesji nadzwyczajnej w Żmigrodzie był dokument dotyczący modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki. Z tej okazji gościem obrad był prezes PGK Dolina Baryczy, Zbigniew Węgrzyn...

Rozbiórka u starosty

W ubiegłym tygodniu rozebrano nieużytkowane obiekty posanatoryjne, znajdujące się \"na tyłach\" budynku należącego do Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej. Koszt rozbiórki nieużytkowanych i zniszczonych obiektów wyniósł ok 35 tys złotych.

Ruszył projekt „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie”

Temat skanalizowania gminy Oborniki Śląskie od wielu lat należał do głównych celów urzędującej władzy. Na wszystkich zebraniach z mieszkańcami pojawia się pytanie:"kiedy zostaniemy podłączeni do kanalizacji?".

Jakie podatki będziemy płacić w 2015 roku

Pieniądze, w budżetach gmin, które można przeznaczać na lokalne wydatki pochodzą z kilku źródeł: subwencji i dotacji państwowych oraz unijnych i podatków, na które składamy się wszyscy. Pieniądze z naszych podatków dochodowych są dzielone centralnie w Warszawie, samorządy same natomiast decydują, ile podatku zapłacimy od nieruchomości, a ile od posiadanych środków transportu. Mogą także regulować podatek od gruntów rolnych.

Mieszkańcy chcą decydować o swoim otoczeniu

Kończy się właśnie projekt konsultacji społecznych. Jak mówi Ewa Brzegowska, pełnomocnik do spraw zapobiegania uzależnieniom wzięło w nim udział ponad 90 osób.

Kolejna żmigrodzka „schetynówka”

W czwartek 14 czerwca gmina Żmigród rozstrzygnęła przetarg na budowę 4,5-kilometrowej "schetynówki" z Kaszyc Milickich do Powidzka. Przetarg wygrała krotoszyńska firma Gembiak & Mikstacki, oferująca za wykonanie przebudowy 1 mln 45 tys. zł.

Jak pracowali żmigrodzcy radni?

Średnio jedna sesja w miesiącu i diety uzależnione od obecności na sesjach, długie dyskusje, wiele pytań - jaka właściwie była Rada Miejska? Wybory samorządowe już za miesiąc, być może nasze podsumowanie pomoże żmigrodzianom zdecydować, czy obecni radni dobrze reprezentowali interesy swoich wyborców. A może już jest czas na zmiany...

Nie mamy czym jeździć

Jak bumerang powraca sprawa braku połączeń komunikacji zbiorowej małych miejscowości z miastem. Jak się okazuje, mieszkańcy niektórych wsi nie mają żadnych możliwości skorzystania z...