Pomoc dla rodzin opiekujących się chorymi

104

Dzięki milionowemu wsparciu z Unii na Dolnym Śląsku mogą powstać domy opieki, kluby seniora, zatrudnieni zostaną asystenci i opiekunowie, którzy pomogą osobom samotnym, niesamodzielnym, chorym lub z niepełnosprawnościami.

Trwa konkurs, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty oferujące usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 24 października. Na pomoc przeznaczono ponad 23,3 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

– Fundusze w ramach tzw. aktywnej integracji przeznaczamy na wsparcie osób starszych, słabszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy niesamodzielnych, które nie mogą na co dzień zostawać bez opieki. Są wśród nich osoby samotne, które potrzebują pomocy przy podstawowych życiowych czynnościach, ale także członkowie rodzin, których nie stać na zapewnienie pomocy opiekuna czy miejsca w ośrodku pomocy dla swojego krewnego – wylicza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Co ważne wszystkie usługi oferowane w projektach mają mieć charakter usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. Stawiamy na kameralne placówki, w których personel dbać będzie nie tylko o potrzeby zdrowotne uczestnika, ale także tworzenie domowej atmosfery, rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego – dodaje Michał Bobowiec, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podkreśla, że konkurs adresowany jest do szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów:

O unijną dotację mogą więc się starać między innymi samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, firmy prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, kościoły i związki wyznaniowe. Doświadczenia pokazują, że im większa grupa adresatów konkursów, tym więcej ciekawych zgłoszeń, które pozwalają na rozwiązywanie problemów Dolnoślązaków – przekonuje dyrektor Kotecki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here