I Forum Pedagogiczne w powiecie

315

I Forum Pedagogiczne, które odbyło się w dniu 8 października 2019 r. otworzyło nowy rozdział na karcie powiatowej oświaty.

Organizacja wydarzenia była doskonałą okazją do stworzenia unikalnej platformy wymiany doświadczeń, osiągnięć w systemach nauczania, rozwoju i komunikacji.

Dr Danuta Studencka – Derkacz , wykładowca, szkoleniowiec, Manager ds. Partnerów Strategicznych i relacji Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wygłosiła prelekcję związaną z autokreacją wizerunku szkoły i nauczyciela

Złożoność oraz wielowymiarowość zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania jest jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji, dlatego podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji dotyczących komunikacji oraz kreowania wizerunku placówki oraz nauczyciela.

Profesor Leszek Pułka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił prelekcję związaną z komunikacją nauczyciela z uczniem na tle przemian kulturowych i medialnych

Było to pierwsze wspólne spotkanie, rozpoczynające cykl wydarzeń związanych z rozwojem edukacji, oświaty a przede wszystkim z rozwojem zawodowym nauczycieli.

Stanowiło także doskonałą okazję do podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za wkład w rozwój i kształtowanie postaw młodego pokolenia, które jest na etapie budowania swojej przyszłości.

Starosta Małgorzata Matusiak, pomysłodawczyni organizacji wydarzenia, wieloletni dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zwróciła się do nauczycieli z wyrazami szacunku i wdzięczności, dziękując uczestnikom za przybycie, ale przede wszystkim za pracę i zaangażowanie w rozwój młodzieży.
Podkreśliła, że podejmowane działania ukierunkowane są w sposób, który zapewni, że nasze szkoły będą w czołówce szkół Dolnego Śląska.

Wicestarosta Grzegorz Terebun podziękował uczestnikom za przybycie i zwrócił uwagę na jeden z najważniejszych aspektów pracy zawodowej oraz współpracy- na dialog jako czynnik bez którego nie można się rozwijać i uczyć rozwoju innych.
Wicestarosta dodał, że jest to pierwszy tego rodzaju w historii Powiatu Trzebnickiego panel, który pozwoli na wymianę doświadczeń, ale stanie się wydarzeniem, które dostarczy narzędzi niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia poprzez rozwój zawodowy.

Wydarzenie prowadziła Pani Anna Mądra- Kras – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Składamy serdeczne podziękowania Panu Igorowi Bandrowiczowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice, Panu Pawłowi Grzybowi- dyrektorowi GOKiS, oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach za pomoc w organizacji wydarzenia.

Materiały Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here