Nowy sprzęt do radioterapii

172
Pieniądze, które otrzymało DCO zostaną przeznaczone na zakup nowej stacji planowania radioterapii

Najpóźniej do listopada w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu będzie działać nowy sprzęt do radioterapii.

DCO otrzymało z Ministerstwa Zdrowia 420 tysięcy złotych na sprzęt do radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program ma potrwać do 2024 r. Dzięki niemu poprawi się dostęp pacjentów do nowoczesnej aparatury medycznej. Jego celem jest również wyrównanie różnic między poszczególnymi regionami Polski.

Dla szpitala, który jest jednostką podległą samorządowi województwa, niezwykle ważne jest doposażenie oddziałów w najlepszy sprzęt. Poprawa warunków leczenia nowotworów to jeden z priorytetów naszych działań w obszarze ochrony zdrowia – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Pieniądze, które otrzymało DCO zostaną przeznaczone na zakup nowej stacji planowania radioterapii.

– Dzięki nowej stacji możliwa będzie optymalizacja procesu przygotowania napromieniania chorych poprzez precyzyjne wyznaczenie dawek w tkankach leczonych i w tkankach zdrowych – tłumaczy dr Marzena Janiszewska, szefowa Zakładu Fizyki Medycznej w DCO − Precyzyjne ustalenie dawek przyczyni się do uzyskania dobrych efektów terapii i jednocześnie zminimalizuje skutki uboczne – dodaje.

DCO jest jednym z 20 ośrodków w Polsce, które pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Na liście sprzętu dla szpitali są też mammografy, aparaty HDR do brachyterapii oraz stacje planowania leczenia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here