2 promile alkoholu we krwi jaka kara?

53

Bardzo częstym pytaniem naszych klientów jest następujące pytanie ”Panie Mecenasie, co grozi za jazdę po alkoholu mając 2 promile alkoholu we krwi”. Odpowiedź na to pytanie jest taka sama jak na odpowiedź, co grozi za jazdę po alkoholu, gdy mamy we krwi 0,5 promila lub 1 promil. Odpowiedź na te pytanie znajduje się w art. 178a § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (czytaj więcej na: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/).

Oprócz powyższego kierowca może spodziewać się obowiązku uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tys. oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Jeśli dany kierowca już wcześniej popełnił przestępstwo jazdy po alkoholu i czyn ten nie zatarł się, to kierowca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowo kierowca musi zapłacić kwotę 10 tys. na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zostanie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Odstąpienie od orzeczenia dożywotniego zakazu może nastąpić jedynie ze względu na nadzwyczajne okoliczności.

Zobacz także: https://centu.pl/jazda-po-alkoholu-dobrowolne-poddanie-sie-karze/

Mimo takiej odpowiedzi klienci często się dopytują, a co ja dostanę? Czy pójdę do więzienia? Co mi grozi, jeśli miałem we krwi 0,6 promila? Na to pytanie niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, gdyż wyrok w konkretnej sprawie wydaje Sędzia. Możemy jedynie przewidywać rozstrzygniecie. Dla przykładu, jeśli miałeś niskie stężenie alkoholu, tendencję spadającą stężenia, a teren, po którym się poruszałeś nie był uczęszczany przez ludzi, to mało prawdopodobne jest, byś odbył karę bezwzględnego więzienia. Jeśli dana osoba była niekarana, to najczęściej sąd stosuje karę grzywny. Jeśli natomiast jesteś osobą bezrobotną, to istnieje większa szansa, że zostaniesz obciążony karą np. prac społecznych. Musisz mieć jednak na uwadze, że w każdym z powyższych przykładów możesz otrzymać inną karę. Jeśli uważasz, że zasądzona dla Ciebie kara jest karą zbyt surową, masz prawo wnieść apelację od wyroku. W takim wypadku sąd II instancji ponownie przyjrzy się twojej sprawie i podejmie decyzję.

Artykuł powstał we współpracy z lextraffic.pl

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here