Kursy rachunkowe – czy warto?

56

Kursy rachunkowe wprowadzą do zawodu lub podniosą kompetencje. Są okazją do zdobycia wiedzy, która przełoży się na dalszą pracę i w konsekwencji – liczne sukcesy.

Kursy rachunkowe – kto może wziąć udział?

Kursy rachunkowe kierowane są między innymi dla kandydatów na głównych lub samodzielnych księgowych. Przeprowadzane przez specjalistów w Warszawie, obejmują praktyczne tematy, oparte na aktualnościach prawnych i doświadczeniu mentorów. Korzystają z nich osoby zmotywowane do działania, otwarte na wiedzę i zgłębianie możliwości zawodowych.

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego

Pierwsze z rozwiązań proponowane jest tym, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z pracą księgowego. Nie posiadają tym samym doświadczenia, ale chcą wdrożyć się i szkoląc rachunkowość stworzyć swoją własną ścieżkę kariery. Szkolenie daje podstawową wiedzę, dlatego mogą z niego korzystać również ci, którzy potrzebują zaktualizowania informacji lub usystematyzowania ich. Zdarza się to np. po wieloletniej przerwie pracy w zawodzie. Dokładna tematyka skonstruowana jest tak, aby uczestnik potrafił prowadzić samodzielnie księgi rachunkowe w jednostkach handlowych oraz produkcyjnych o różnej wielkości. Kurs zawiera:

 • liczne case study,
 • materiały prawne,
 • ćwiczenia,
 • testy,
 • komentarz i doświadczenie prowadzącego,
 • poszerzenie o moduł komputerowy wprowadzający do programu Płatnik.

Po jego zakończeniu uczestnicy biorą udział w egzaminie. Pozytywne wyniki przekładają się na otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zawód księgowego.

W programie kursu pojawiają się między innymi tematy takie jak:

 • charakterystyka sprawozdań finansowych,
 • zasada podwójnego zapis,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • długoterminowe inwestycje,
 • charakterystyka i klasyfikacja zapasów,
 • charakterystyka i klasyfikacja zaliczek na dostawy,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • przychody podlegające opodatkowaniu a przychody zwolnione,
 • dochód oraz podstawa opodatkowania.

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Kursy rachunkowe drugiego typu skupiają się na poszerzeniu i ugruntowaniu wiedzy doświadczonego księgowego. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy o prawie podatkowym i bilansowym. Konkretne przykłady zagadnień rachunkowych poddane zostają omówieniu w ujęciu tych dwóch praw. Podczas szkolenia wyszczególnia się zarówno polskie prawo, jak i to obowiązujące międzynarodowo. Podobnie jak w przypadku kursu na samodzielnego księgowego, wprowadzony został moduł komputerowy o programie Płatnik. Kursy zostają zakończone przeprowadzeniem egzaminu. Uczestnicy otrzymują wtedy certyfikat poświadczający kompetencje zawodowe.

W programie między innymi:

 • definiowanie rachunkowości i zakres działania,
 • środki gospodarcze, źródła finansowania,
 • ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • proces dokumentowania polityki rachunkowości,
 • ewidencja obrotu gotówkowego,
 • naliczanie podatku i warunki jego odliczania,
 • ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom,
 • charakteryzowanie układu kalkulacyjnego,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • wycena aktywów i pasywów do bilansów.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here