Zobacz obraz twórczych zmian – Muzeum Narodowe we Wrocławiu

134

Dotknij obrazu, usłysz rzeźbę, poczuj sztukę, czyli nowe sposoby doświadczania i pobudzania emocji w Pawilonie Czterech Kopuł.
Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostało wyposażone w zintegrowany system obsługi ekspozycji, wykorzystujący najnowsze technologie wizualne, dźwiękowe i haptyczne.

Przestrzeń wystawiennicza uzupełniona została m.in. o doskonałe nagłośnienie, czujniki laserowe, które mogą zidentyfikować widza, projektory prezentujące materiały filmowe oraz oświetlenie sceniczne, które stało się narzędziem do jeszcze bardziej precyzyjnego odbioru dzieła. Wszystko to zostało połączone nowoczesnym informatycznym systemem zarządzającym. Cały system multimedialny zostanie użyty w formie seansów specjalnych i udostępniony dla publiczności od września tego roku.
Publiczność będzie mogła przeżyć wystawę w sposób rozszerzony, na jaki pozwalają współczesne media. Nie zabraknie prezentacji interaktywnych czy mappingu – mówi Iwona Dorota Bigos, kierownik Pawilonu Czterech Kopuł.
Nowe systemy ekspozycyjne umożliwiają również montaż wielkogabarytowych obiektów bez ingerencji w tkankę zabytkowego budynku. Demontowalna estrada z systemem nagłośnieniowym pozwala na organizację koncertów, pokazów specjalnych, spektakli, paneli dyskusyjnych i innych działań obejmujących nowe formy uczestnictwa w kulturze.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here