Walka z uzależnieniami na Dolnym Śląsku

232
Samorząd województwa co roku przeznacza 1 mln złotych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień na Dolnym Śląsku.

Wspieranie programów terapeutycznych dla pacjentów i ich rodzin, dofinansowanie badań określających skalę zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, podnoszenie kwalifikacji terapeutów czy polepszenie warunków leczenia w dolnośląskich placówkach. To działania realizowane przez samorząd województwa, które mają pomóc w walce z problemami uzależnień.

Urząd marszałkowski co roku przeznacza 1 mln złotych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień na Dolnym Śląsku. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi (do 18% zawartości alkoholu) przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa dolnośląskiego.

Podejmujemy szereg działań zapobiegawczych, które mają pomóc w walce z uzależnieniami. W tym roku, w ramach europejskiego programu, przeprowadzone zostaną badania w szkołach ESPAD. Określą one rozmiary i trendy zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną województwa, ocenią również dostępność do tych substancji, a także postawy uczniów wobec nich – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here