GOK czeka na pomysły mieszkańców do 8 lipca

116
Zdjęcie poglądowe

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni otrzymał dofinansowanie w kwocie 22 tysięcy złotych na realizację zadania „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 ” Kultura nie kłuje” Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Zawonia, którzy mogą składać swoje pomysły do 8 lipca.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań, które mają służyć zaangażowaniu się domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Założeniem pierwszej części zadania jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy identyfikującej potrzeby, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców przy pomocy tradycyjnych metod pozyskiwania informacji to jest poprzez spotkania, warsztaty, badanie ankietowe, luźne wywiady oraz organizację spotkań Open Space.

 W działania związane z realizacją projektu chcemy zaangażować jak najwięcej osób – mówi koordynatorka projektu Kamila Kruszona.– Zależy nam na współdziałaniu różnych pokoleń, różnych grup społecznych w tym całych rodzin. Jesteśmy po spotkaniach w sołectwach, gdzie odbyły się kulturalne spotkania przy kawie.

Swój pomysł na Inicjatywę Lokalną można składać do poniedziałku, 8 lipca
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zawoni ul. Szkolna 1

Dzień później, we wtorek 9 lipca o godzinie 14  zbierze się komisja, w której skład wchodzi każda osoba, która złoży pomysł na inicjatywę oraz komisja powołana przez dyrektora GOK.

MSz

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here