Ubezpieczenie domu od pożaru.

85

Pożary domów w Polsce nie należą do rzadkości. Najczęstszymi ich przyczynami są niedogaszone zapałki, papierosy, wady instalacji elektrycznych i grzewczych oraz zapalenie się sadzy w kominie. Ubezpieczenie w razie pożaru jest absolutną podstawą, ponieważ skutki takiego zdarzenia są bardzo poważne. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy wybieraniu takiego ubezpieczenia i oraz kiedy odszkodowanie może nie zostać nam wypłacone.

Jakie czynniki wpływają na cenę ubezpieczenia?

Na cenę ubezpieczenia wpływa kilka rzeczy:

– położenie domu,

-ilość mieszkańców nieruchomości,

-fakt, czy nieruchomość posiada uszkodzenia,

-rok budowy

-rodzaj budulca,

-rodzaj pokrycia dachowego,

-fakt, czy domownicy są palaczami papierosów.

Zanim wybierzesz polisę przeczytaj OWU.

Zanim podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym powinniśmy najpierw dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Z tego dokumentu dowiemy się jaki jest zakres naszej polisy. Najczęściej polisa będzie chronić konstrukcje, mury, okna i drzwi domu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęte wyposażenie:  sprzęty AGD, RTV, biżuteria, gotówka itp. Najważniejsze jest dokładnie zapoznać się z wyłączeniami, aby potem uniknąć przykrych niespodzianek wiążących się z odmową wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić  nam wypłaty ubezpieczenia?

Ubezpieczyciele stosują szereg wyłączeń. Oto najczęstsze z nich. Odszkodowania możemy nie otrzymać gdy:

  • pożar powstał wskutek użycia wadliwych materiałów budowlanych lub przez błędy konstrukcyjne błędy projektowe,
  • dom nie został dostosowany do wymogów zgodnych z prawem przeciwpożarowym i budowlanym,
  • przyczyną pożaru było rażące niedbalstwo mieszkańca, lekkomyślne zachowanie,
  • pożar został wywołany przez mieszkańca nieruchomości będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • nie posiadamy ważnego przeglądu instalacji elektrycznej, gazowej,
  • skutkiem pożaru były nieoczyszczone przewody dymowe lub komin.

Jak wybrać ubezpieczenie pożaru?

W Polsce nie ma osobnego ubezpieczenia na wypadek pożaru, jest ono częścią ubezpieczenia mienia. Dlatego przy jego wyborze powinniśmy kierować się kwotą na jaką opiewa polisa, jest ona uzależniona od wartości domu. Im kwota polisy jest wyższa, tym więcej pieniędzy otrzymamy na odbudowę. Kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na sumę ubezpieczenia ruchomości domowych czyli, na kwotę jaką objęte jest wyposażenie domu.

Podsumowanie

Jeśli nasz dom zostanie zniszczony w wyniku pożaru to skutki finansowe mogą być dla nas bardzo poważne. Posiadanie polisy od pożaru jest niezwykle istotne, ponieważ w razie gdy dojdzie do szkody, nie będziemy płacić za odbudowę z własnej kieszeni, lecz wszelkie koszty pokryje ubezpieczyciel. Pamiętajmy jedynie o zawartych w polisie wyłączeniach i o tym, aby suma na jaką ubezpieczamy nasz dom była adekwatna do wartości nieruchomości.

Przeczytaj również Czy warto ubezpieczyć budynek w budowie?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here