Tanie mieszkania z przetargów – jak to działa?

394
Fot: pixabay.com

Zakup mieszkania w drodze przetargu bardzo się opłaca – ceny nieruchomości są niższe niż rynkowe. Jeżeli szukasz lokalu mieszkalnego dla siebie lub z myślą o inwestycji, skorzystaj właśnie z przetargów. Dowiedz się, gdzie szukać informacji o nich.

Lista przetargów – gdzie ją znaleźć?

Przetargi organizują różne podmioty, w zasobach których znajdują się nieruchomości. Są to m.in.: spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, urzędy miast i gmin. Z tego względu informacje o organizowanych przetargach można znaleźć w różnych miejscach, np.:

  • na tablicach ogłoszeniowych, które znajdują się w urzędach miast i gmin,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w działach ogłoszeń lokalnej prasy,
  • w lokalnych serwisach ogłoszeniowych.

Aktualnie dotarcie do informacji o przetargach nie jest utrudnione i nie wiąże się z koniecznością przeszukiwania różnych zasobów, bo działa serwis Listaprzetargow.pl. Można w nim znaleźć informacje o przetargach oraz licytacjach komorniczych odbywających się w całej Polsce.

Ogłoszenia zamieszczone we wspomnianym serwisie są dokładnie opisane. Osoby zainteresowane zakupem konkretnego mieszkania mogą poznać m.in. wielkość jego powierzchni, cenę i wysokość wadium. Dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu, każda potencjalny kupiec oszczędza sporo czasu.

Jak wziąć udział w przetargu?

Nie każdy przetarg jest dostępny dla wszystkich osób chcących zakupić nieruchomość. Obok przetargów nieograniczonych, organizowane są również przetargi ograniczone. W treści każdego z ogłoszeń można znaleźć informację o rodzaju przetargu, a zatem dowiedzieć się, kto może wziąć w nim udział.

Aby wziąć udział w przetargu, należy wpłacić wadium. To pewna suma pieniędzy (ok. 2 – 10 proc. ceny wywoławczej mieszkania), która stanowi zabezpieczenie dla organizatora. Gdyby osoba, która wygrała przetarg, nie wpłaciła pozostałej kwoty, wadium przypadnie właśnie organizatorowi. W innym przypadku wadium jest zaliczane na poczet ceny, za którą nieruchomość została sprzedana. Jednocześnie wadium jest zwracane osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały.

Podstawową kwestią przed przystąpieniem do przetargu jest dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz umówienie się na wizję lokalną. W każdym ogłoszeniu znajduje się informacja o osobach do kontaktu, które mogą udzielić więcej informacji o nieruchomości. Z tymi osobami można też umówić się na spotkanie, aby obejrzeć mieszkanie.

Mieszkanie z przetargu – co warto wiedzieć?

Lokale mieszkalne czy użytkowe oferowane w ramach przetargów nie zawsze wymagają gruntownego remontu – czasem wystarczy przeprowadzić drobne prace, np. odmalować ściany. Dla większości z nieruchomości są prowadzone księgi wieczyste. To dokumenty, z których można się dowiedzieć m.in. czy na nieruchomości zostały ustanowione hipoteki (a jeżeli tak, to na jaką wysokość i na rzecz kogo) i czy osobom trzecim przysługują jakiekolwiek roszczenia do nieruchomości.

Przy wyborze kupca nie zawsze decyduje cena, jaką zaoferował on za nieruchomość – czasem ważniejszy jest sposób jej zagospodarowania. Szczególnie istotne jest to w przypadku lokali użytkowych położonych w atrakcyjnych lokalizacjach (np. w centrum miasta). W takiej sytuacji podmiot organizujący przetarg może wziąć pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w tym lokalu.

Wygranie przetargu oznacza konieczność zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. O terminie i miejscu podpisania takiego aktu zawiadamia organizator. Wszystkie osoby, które wygrają przetarg mieszkaniowy, powinny pamiętać, że pozostałą kwotę muszą wpłacić jeszcze przed zawarciem aktu notarialnego.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here