Nieruchomości premium jako lokata kapitału

44

Rynek nieruchomości w Polsce od dłuższego czasu znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że perspektywy na przyszłość są dla całego sektora jednoznacznie pozytywne: niektórzy specjaliści podkreślają, że już teraz ceny nieruchomości w Polsce cechują się o wiele bardziej niekorzystną relacją do zarobków Polaków, niż ma to miejsce w krajach wyżej rozwiniętych. Czy jest to dostateczna przesłanka, aby wieszczyć nadejście kryzysu w sektorze nieruchomości? Z całą pewnością nie, jednak pewna wątpliwość odnośnie tempa dalszego rozwoju pozostaje.

o właśnie między innymi z tego powodu inwestorzy, nie tylko w Polsce, coraz częściej zwracają się ku innym wariantom inwestowania w nieruchomości. Mowa tutaj rzecz jasna o nieruchomościach premium, czyli lokalach z definicji przeznaczonych dla najzamożniejszej grupy nabywców.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości premium? Jakie są najbardziej istotne czynniki różnicujące, jeżeli chodzi o ogólne perspektywy rozwoju dla całego sektora nieruchomości, a perspektywy dla dla sektora nieruchomości premium? Postarajmy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Inwestowanie w nieruchomości premium: co przede wszystkim warto o tym wiedzieć?

Specjaliści zajmujący się rynkiem nieruchomości podkreślają, że perspektywy dla sektora w każdym kraju zawsze pozostają w ścisłej zależności od takich czynników, jak na przykład ogólna sytuacja gospodarcza czy też średnie zarobki mieszkańców. Czasowo zależność ta może zanikać: mamy wówczas do czynienia z niezwykle dynamicznym tempem rozwoju, które nie jest całkiem adekwatne do tempa rozwoju gospodarczego czy też poprawy sytuacji materialnej statystycznego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości premium mechanizm warunkujący wzrost ich wartości wygląda inaczej. Jak najbardziej aktualna historia dowodzi, że:

  • 1. Liczba najbogatszych klientów oraz ich zasoby co do zasady nie maleją nawet w sytuacji kryzysu finansowego, a wręcz oba czynniki mogą w takich warunkach podlegać tendencji wzrostowej
  • 2. Ceny nieruchomości premium rosną niezależnie od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz średnich zarobków statystycznego mieszkańca

Dwa wymienione faktory sprawiają, że inwestycje w nieruchomości premium jawią się obecnie jako perspektywa niezwykle wręcz atrakcyjna. Liczba zamożnych Polaków stale wzrasta, a tendencja ta nie została zahamowana nawet w okresie panującej na całym świecie recesji, zapoczątkowanej w 2007. Rośnie również liczba zamożnych obywateli innych krajów, którzy na stałe mieszkają i pracują w Polsce. Ta tendencja jest spowodowana przede wszystkim pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w takich państwach, jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia. Istotnym czynnikiem jest też coraz mocniejsza sytuacja Polski jako głównego centrum biznesowego jeżeli chodzi o nowsze kraje członkowskie UE(dotyczy to przede wszystkim stołecznej Warszawy, ale również innych największych polskich miast).

Czym są nieruchomości premium?

Skrótowa definicja mówi, że nieruchomości premium to po prostu luksusowe lokale przeznaczone dla najbogatszych klientów. Definicja ta jest poprawa w zarysach ogólnych, jednak w żaden sposób nie wyczerpuje tematu.

Warto pamiętać, że klient zamożny jest niemal zawsze znacznie bardziej wymagający. Oznacza to, że nieruchomości premium powinny odznaczać się najwyższym standardem standardem  wykończenia nawet w zakresie drobnych szczegółów. Znaczenie ma także architektura: obecnie inwestorzy coraz częściej korzystają z usług architektów o światowej renomie.

Co istotne, klienci zamożni również mogą odznaczać się bardzo różnymi preferencjami indywidualnymi. Nieruchomości premium niekoniecznie muszą być więc np. apartamentami na najwyższych piętrach biurowca. Czasami zamożni klienci szukają czegoś zupełnie odmiennego: spokoju, unikatowej i gustownej architektury, położenia w malowniczej okolicy, kolorytu otoczenia(np. obecności zabytków, parków itd). Z całą pewnością warto wziąć pod uwagę ten czynnik już na etapie planowania charakteru inwestycji oraz analizy sytuacji panującej na lokalnym rynku: bardzo często najlepszymi pomysłami okazują się idee, których na danym obszarze jeszcze nikt nie zdecydował się podjąć.

Porady dotyczące wyceny nieruchomości pochodzą od Lions Estate i agencji IF.pl.

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here