100 tys. dla mieszkańców w Budżecie Obywatelskim

197
W zeszłorocznym głosowaniu największą liczbę głosów zdobył projekt w Taczowie Wielkim

W Gminie Trzebnica ogłoszony został już 6. Trzebnicki Budżet Obywatelski. Jak co roku na ten cel przeznaczone zostanie 100 000 zł. 

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny, w co wlicza się np. remonty, jak i społeczny czyli np. sportowy lub artystyczny Mogą być realizowane zarówno na terenie miasta, jak i sołectw gminy Trzebnica. Ważne jednak, żeby idee projektów, znajdowały się na terenach stanowiących własność gminy Trzebnica, bądź na terenach, gdzie gmina ma prawo do dysponowania daną nieruchomością, jak również na terenach nieobciążonych prawem osób trzecich.

Zgłoszenie projektów i głosowanie

Swój projekt może zgłosić każdy, pełnoletni mieszkaniec gminy Trzebnica. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Co ważne, każdy projekt musi być poparty minimum 10 głosami (podpisami) mieszkańców Gminy Trzebnica.

Propozycje muszą zostać złożone na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać listownie, osobiście w biurze podawczym urzędu miasta, bądź elektronicznie.

Swoje propozycje zgłaszać można w terminie do 25 kwietnia

Następnie zebrane propozycje poddane zostaną weryfikacji. W dniach 6 – 26 maja przeprowadzone zostanie głosowanie na wybrane projekty.

Przypomnijmy, że w zeszłorocznym głosowaniu największą liczbę głosów zdobył projekt pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki) w Taczowie Wielkim”, na który swój ważny głos oddało 1463 mieszkańców gminy. Jaka propozycja wygra w tym roku?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here