Dziś sesja Rady Miejskiej Obornik Śl.

161
Dziś na sesję wybierają się rodzice ze SP nr 1 w Obornikach Śl.

Na czwartek, 25 kwietnia na godz. 17 została zwołana VIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim, w sali posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego.

W porządku obrad są między innymi głosowania nad uchwałami dotyczącymi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029, zmiany budżetu na 2019 rok, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie, Golędzinów, Kowale, Osola, Pęgów, Przecławice, Rościsławice, Siemianice, Uraz, Wilczyn, Zajączków, Borkowice, a także w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice. Radni będą głosować także nad uchwałą w prawie sezonu kąpielowego na rok 2019 i w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Oborniki Śląskie.

Mieszkańców może zainteresować uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała ta ma wprowadzić ład i porządek w mieście, uregulować sprawy związane z wielkością czy wyglądem reklam.

Warto przyjść na sesję, aby wiedzieć co dzieje się w gminie. Kto nie może osobiście uczestniczyć w obradach może obejrzeć relację wideo na żywo, na ww.youtube.com lub przeczytać podsumowanie z najważniejszych uchwał w kolejnym numerze NOWej gazety trzebnickiej.

Podsumowanie już wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here