Gmina zadba o bezdomne zwierzęta. Co zrobić, jeśli spotkamy bezdomne zwierzę? 

176

Na ostatniej sesji Rady Gminy Prusice radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na bieżący rok. Mieszkańcy mogą się starać o przydział karmy dla wolno żyjących kotów, a bezdomne psy odłowione na terenie gminy znajdą miejsce w schronisku w Żychlinie (powiat wołowski).

Niestety liczba bezdomnych psów rośnie w zatrważającym tempie, a w tego typu placówkach nagminnie brakuje miejsc dla czworonogów. Odławianiem z terenu gminy będą objęte zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

Odpowiedzialna za odławianie zwierząt będzie firma OLVET Usługi Weterynaryjne Ryszard Olszewski ze Skokowej. Co ważne, jeśli odłowione zwierzęta wymagać będą opieki weterynaryjnej, przed umieszczeniem ich w schronisku, będą miały zapewnioną odpowiednią pielęgnację w zakładach leczniczych. W przypadku odłowienia bezdomnych zwierząt Gmina Prusice realizuje również obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku.

Opieka zapewniona zostanie również bezdomnym zwierzętom gospodarskim, które w takich sytuacjach przewożone będą do gospodarstwa prowadzonego przez Stanisława Hebda w Piotrkowicach.

Co zrobić, jeśli spotkamy bezdomne zwierzę?

Informacje takie należy zgłosić do Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, natomiast w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmować będzie Ryszard Olszewski z firmy OLVET w Skokowej.

Zdarza się również, że błąkające się po ulicach zwierzęta potrącane są przez samochody. Za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w takich przypadkach również odpowiedzialna jest firma OLVET.

Gmina nie zapomina również o innych czworonogach. Program zapewnia też opiekę kotom wolno żyjącym. W ramach działań zapewniona zostanie opieka nad rannymi lub chorymi kotami. Ponadto dzięki zaangażowaniu społecznych opiekunów bezdomne koty będą dokarmiane. Zaplanowane są również działania związane ze sterylizacją lub kastracją wolno żyjących kotów.

Na koszty związane z programem gmina planuje przeznaczyć
60 tys. zł

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here