Skontrolują, czym palisz w piecu

597
Palenie śmieciami jest zabronione

Burmistrz Robert Lewandowski podpisał rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz paliw niedopuszczalnych do spalania w paleniskach domowych położonych na terenie Gminy Żmigród”.

Robert Lewandowski

Jest to dokument
z dnia 15 stycznia 2019

Kiedy kontrole będą wykonywane?

+ W razie zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców.

+ Po własnych obserwacjach pracowników urzędu.

+ Przy braku odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

+ W przypadku innych zdarzeń uzasadniających podejrzenie spalania odpadów lub niedopuszczalnych paliw.

Kontrole wykonywane są w obecności kontrolowanego właściciela (użytkownika, najemcy, dzierżawcy nieruchomości lub dorosłego domownika), a podmiot zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli. W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy na miejsce, wzywana jest policja.

Co kontrolerzy będą sprawdzać?

+ Barwę dymu,

+ Zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół.

+ W przypadku stwierdzenia, że w piecu (kotle, kominku , itp.) lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

+ Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.

Po kontroli zostanie sporządzony protokół, w którym mogą
znaleźć się zalecenia

6 KOMENTARZY

      • Bzura – rzeka na Nizinach Środkowopolskich, lewy dopływ Wisły o długości 166 km. Większa część jej biegu znajduje się wzdłuż północnego skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 4,5 m. Źródła znajdują się na wysokości 238 m n.p.m. w granicach Łodzi, a ujście do Wisły na wysokości 60 m n.p.m. Jest to typowa rzeka nizinna – Wikipedia

  1. Artykuł 50. konstytucji 🙂 Należy pamiętać, że przeszukanie naszego mieszkania, przedmiotów bądź nas samych może nastąpić jedynie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora.Dokonujący przeszukania policjant lub prokurator są zobowiązani okazać nam takie postanowienie przed przystąpieniem do czynności. Można przeszukać mieszkanie na zlecenie przełożonych ale nadal potem trzeba dostarczyć nakaz sądowy 🙂 Można powołać świadków przeszukania do czego mają prawo obie strony 🙂
    —————–
    Uchwała radnych nie stoi ponad Konstytucją.

  2. Ciekawe, przecież to podobno w Prutitach sortuje się śmieci na 2 frakcje. Te co się pali w piecu, i te co się wywozi do lasu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here