Ile dostaną sołectwa w Gminie Zawonia?

159
W niektórych sołectwach fundusze zostaną przeznaczone na remont lub doposażenie placów zabaw

Jak co roku przy planowaniu budżetu gminnego radni uwzględniają również wydatki związane z funduszem sołeckim. W tym roku na realizację zadań 23 sołectw Gmina Zawonia przekaże dokładnie 422 098,04 zł, czyli środki wyższe o prawie 48 tys. zł więcej niż w roku 2018.

Warto pamiętać, że fundusz sołecki, to środki wydzielone z budżetu gminy, które w świetle obowiązujących przepisów, mają zostać przeznaczone na realizację zadań służących poprawie jakości życia mieszkańców danego sołectwa. W skład takich zadań może wchodzić mnóstwo inicjatyw – od wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie miejsc rekreacji i budowę placów zabaw, po inwestycje drogowe.

W aktualnym numerze podajemy jakie kwoty i na co
zostaną przeznaczone
w poszczególnych sołectwach

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here