Jak rozliczyć PIT online?

23

Rozliczanie podatku przez Internet cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. Funkcjonalność PIT online umożliwia szybkie i sprawne rozliczanie podatku bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji podatników przeznaczone są specjalistyczne programy i serwisy podatkowe, za pomocą których można wypełnić, a następnie wysłać elektroniczną deklarację do Urzędu Skarbowego w celu rozliczenia podatku. Skuteczność internetowego systemu rozliczeniowego sprawia, że rozliczenie podatku online jest uznaną metodą przez podatników oraz ekspertów branży podatkowej.

Sposoby rozliczenia podatku przez Internet

Zdalna forma uregulowania obowiązku ustawowego w zakresie rozliczenia podatkowego może być zrealizowana poprzez programy lub podatkowe strony internetowe. Do najistotniejszych zalet zdalnego rozliczenia podatku należą m.in.:

  • szybki przebieg procesu rozliczenia podatku,
  • łatwa obsługa elektronicznego formularza,
  • weryfikacja poprawności wypełnienia deklaracji,
  • automatyczne wyliczenie nadpłaty lub kwoty do zapłaty,
  • natychmiastowe otrzymanie elektronicznego potwierdzenia UPO.

Rozliczenie poprzez aplikację

Specjalistyczne aplikacje dedykowane do rozliczenia podatku to oprogramowanie wymagające zainstalowania na komputerze osobistym podatnika. Proces instalacji przebiega sprawnie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej. Aplikacje charakteryzują się przejrzystym panelem użytkownika oraz intuicyjną obsługą, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania programów generujących PIT online. W pierwszej kolejności należy wpisać dane podatnika, a następnie wybrać właściwy formularz deklaracji podatkowej.

Wypełnienie zeznania ograniczone jest do wpisania danych finansowych m.in. z informacji PIT-11, zaznaczenia załączników dotyczących odliczeń od podatku i przychodu oraz odznaczenia sposobu rozliczenia (tzn. indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Kwota do zapłaty lub nadpłata wyliczana jest automatycznie. W końcowej fazie podatnik wysyła sporządzone zeznanie, a następnie otrzymuje potwierdzenie UPO.

Rozliczenie poprzez serwis podatkowy

Serwisy podatkowe charakteryzują się podobną funkcjonalnością w zakresie działania jak aplikacje podatkowe, z tym że wysłanie deklaracji za pośrednictwem strony internetowej nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowym atutem serwisów podatkowych umożliwiających generowanie PIT online jest udostępnienie informacji dotyczących m.in. bieżących wymogów dokonania odliczeń od podatku i przychodu oraz terminów składania deklaracji podatkowych. Ponadto każda forma rozliczenia podatku online charakteryzuje się bezpieczeństwem przesyłanych danych. Wpływa na to stosowanie zaawansowanych systemów zabezpieczeń chroniących dane podatników.

W bieżącym okresie rozliczeniowym podatnicy mogą skorzystać z nowego systemu Twój e-PIT generującego gotowe deklaracje podatkowe PIT-37 oraz PIT-38. Nowa funkcjonalność dostępna jest na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Udostępnione zeznania podatkowe stanowią gotową deklarację do zaakceptowania i przesłania przez podatnika. System generowania deklaracji Portalu Podatkowego umożliwia edytowanie wszystkich danych zawartych w zeznaniu podatkowym. Funkcjonalność systemu jest zbliżona do działania aplikacji oraz serwisów podatkowych, z tym że Twój e-PIT posiada dodatkowe funkcje użytkowe, tj. automatyczne wprowadzenie danych m.in. z informacji PIT-11 oraz odliczeń z ubiegłego roku, oraz automatyczne zaakceptowanie i wysłanie zeznania w przypadku braku akceptacji lub logowania podatnika.

Twój e-PIT nie jest jedynym sposobem na rozliczenie tegorocznego PITu przez Internet. Równie prosto podatki można rozliczyć przez system PITax, który przeprowadza podatnika przez proces wypełnienia i wysłania PITu krok po kroku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here