Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

132
Fot: @pixabay. W marcu ruszy rekrutacja do przedszkola w Gminie Zawonia

W marcu rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia. Aby państwa dziecko mogło uczęszczać do przedszkola, musi spełnić kilka zasad.

Podczas rekrutacji, pierwszeństwo miejsca w przedszkolu mają dzieci, które zamieszkują Gminę Zawonia. Dzieci, które mieszkają poza terenem Gminy Zawonia, mogą zostać przyjęte do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, będą wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji

1.Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – od 1 marca 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły do 8 marca 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły
2.Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami – od 11 marca 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły do 15 marca 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły
3.Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19 marca 2019 14:00 
4.Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola – od 19 marca 2019, godz.14:00 do 22 marca 2019, godz.13:00
5.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych –  25 marca 2019, godz.14:00
6. W terminie 7 dni od opublikowania listy dzieci przyjętych i nie przyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej  –  25 marca 2019
 

Od 8 kwietnia zaczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola.

 
7.Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami – od 8 kwietnia 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły do 12 kwietnia 2019 w godzinach pracy przedszkola/szkoły
8.Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – od 15 kwietnia 2019, godz. 13:00
9.Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu – od 15 kwietnia 2019, godz. 13:00 do 18 kwietnia 2019, godz. 12:00
10.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych –  23 kwietnia 2019, godz. 10:00
11.Uruchomienie procedury odwoławczej – 23 kwietnia 2019
12.Opublikowanie wykazu wolnych miejsc – 24 kwietnia 2019

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here