Optymalizacja – klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa

31

Optymalizacja procesów prowadzonych w firmie to podstawa rozwoju i sukcesu. Przedsiębiorstwa odnoszące największe sukcesy nigdy nie przestają się rozwijać. Szukają nowych, lepszych metod tworzenia produktów, efektywniejszych rozwiązań w zakresie zarządzania, komunikacji, transportu oraz metod uproszczenia i przyspieszenia procesów. Firmy, które uznają, że nie mają już nic do poprawy i przestają działać w kierunku optymalizacji i rozwoju, po jakimś czasie zostaną wyparte z rynku przez nieustannie rozwijającą się konkurencję.

Co daje optymalizacja i dlaczego jest tak ważna?

Optymalizacja wiąże się z usprawnieniem działania procesów, uporządkowaniem ich struktury, czasem również z eliminacją lub dodaniem jakiegoś działania. Niemal każda firma chciałaby osiągnąć te same lub lepsze od aktualnych wyników, używając do tego mniejszych zasobów finansowych, personalnych i czasowych. Niezależnie od tego, jaki rodzaj zmiany zostaje wprowadzony, celem jest zwiększenie efektywności działania firmy. Im większa firma i im szerszy zasięg jej działania oraz struktura, tym więcej uwagi powinno się w niej przykładać do poszukiwania sposobów na lepszą synchronizację oraz optymalizację pracy. Przykładem przedsiębiorstw, dla których te działania są kluczowe i absolutnie niezbędne do utrzymania na dynamicznym i burzliwym rynku, są firmy transportowe i kurierskie.

Etapy optymalizacji

Proces możemy podzielić na kilka etapów:

  1. Określenie problemu, celu oraz ram czasowych dla prowadzonych działań optymalizacyjnych.
  2. Dokładne opisanie stanu aktualnego oraz stanu docelowego, stworzenie listy procesów, które wymagają optymalizacji.
  3. Opracowanie i wdrożenie zmian.

Kto zyskuje na optymalizacji?

Optymalizacja to nie tylko oszczędność dla firmy i droga do zwiększenia dochodów. To także, a raczej przede wszystkim, zysk dla klientów firmy. Efektywniej i szybciej działająca firma jest w stanie dostarczać swoim klientom produkty i usługi sprawniej i wydajniej. Często również wiąże się to z możliwością obniżenia ceny, którą klient za produkt musi zapłacić. Sprawne dostarczanie produktów i usług to klucz do zdobycia nowych klientów i utrzymania tych dotychczasowych.

Optymalizacja na przykładzie branży transportowej

Istotność optymalizacji procesów oraz implementacji nowych rozwiązań technologicznych jest bardzo dobrze widoczna w szeroko pojętej logistyce, transporcie i spedycji. Średni polski przedsiębiorca na inwestycje i rozwój przeznacza 12 tys. euro rocznie. Mimo to, firmy zagraniczne dysponują często znacznie większymi budżetami i dzięki nim są w stanie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym zdobywają wymierną przewagę nad polskimi konkurentami.

Jednym z narzędzi, które zostało stworzone z myślą o podniesieniu efektywności zarządzania flotą, oszczędności kosztów paliwa, serwisu oraz ubezpieczenia pojazdów, jest system firmy TomTom Telematics – platforma WEBFLEET. System pozwala mieć łączność z całym zespołem kierowców. To także dostęp do aktualnych danych dotyczących wydajności pojazdów, informacji drogowych, możliwość planowania i wysyłania tras bezpośrednio do kierowców, a nawet możliwość dodania bardziej zaawansowanych czujników, jak pomiar temperatury czy ciśnienia w oponach. To jedno z najlepszych na świecie rozwiązań z zakresu zarządzania flotą, które każdego dnia przyczynia się do zwiększenia efektywności działania kolejnych firm, niezależnie od ich wielkości.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here