Wisznia Mała szykuje się na wybory

714
Wojewoda wygasił mandat Marzanny Jurzysty - Ziętek

Na 17 lutego wojewoda dolnośląski zarządził ponowne wybory do Rady Gminy Wisznia Mała w okręgu wyborczym nr 10, wygaszając jednocześnie mandat radnej Marzanny Jurzysty – Ziętek. Do glosowania został już niecały miesiąc.

Przypomnijmy, że na pierwszej sesji Rady Gminy Wisznia Mała, Marzanna Jurzysta – Ziętek została zaprzysiężona. Jak się jednak okazało, po wyborach został złożony protest wyborczy. Była radna komentowała, że wójtowi nie spodobało się, iż to nie jego kandydat wygrał, a protest wyborczy był tak napisany, że wszystko odbyło się za jej plecami. – Nie byłam nawet stroną w proteście, nie mogłam się odwołać ani uczestniczyć w procesie sądowym – mówiła tuż ogłoszeniu zarządzenia wojewody.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej zaprzeczał, jakoby to on złożył do sądu protest wyborczy. – To mieszkańcy Malina zaprotestowali przeciwko takiej pracy komisji wyborczej, która po prostu wypaczyła wyniki wyborów. Wobec tego, naturalną rzeczą jest składanie protestu. Wiem, że w dużej ilości mieszkańcy składali te protesty. Oczywiście, my jako komitet również złożyliśmy protest, bo nie można akceptować nieuczciwej pracy komisji – odpowiadał wójt.

Zdecydowały 3 głosy

Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji Marzanna Jurzysta – Ziętek pełniła funkcję radnej powiatowej. W październikowych wyborach samorządowych startowała jako kandydatka na radną gminny Wiszni Małej, a także na stanowisko wójta. W wyborach do RG miał dwie kontrkandydatki: Edytę Wojtas i Patrycję Stefiniak. Wybory na wójta już w I turze wygrał Jakub Bronowicki, a na radną z 10. okręgu Marzanna Jurzysta – Ziętek, która otrzymała 134 głosów i 38.29% poparcie. Edyta Wojtas otrzymała 131 głosów, co dało jej 37.43% poparcia, a Patrycja Stefiniak odpowiednio – 85 głosów i 24.29%. Różnica 3 głosów dała zwycięstwo Marzannie Jurzyście -Ziętek.

Jak wygląda kalendarz wyborczy?

Do 18 stycznia 2019 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych

Do 27 stycznia 2019 r.

– aktualizacja w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej spisu wyborców sporządzonego w związku z wyborami unieważnionymi

– powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

Do 2 lutego 2019 r.

– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wiszni Małej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, które zostały zarejestrowane w związku z wyborami unieważnionymi

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

Do 8 lutego 2019 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

W dniu 15 lutego 2019 o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 16 lutego 2019 r.

– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

W dniu 17 lutego 2019 w godz. 7:00-21:00

– głosowanie

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here