Chcesz dopłatę na wymianę pieca? Złóż wniosek. Masz czas do jutra

342

Kto jeszcze nie złożył wstępnej deklaracji, to ma czas do jutra, bowiem tylko do 4 stycznia można składać wstępne deklaracje. 

Jakie dopłaty mogą otrzymać mieszkańcy i co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z dofinansowania?

Referat ochrony środowiska informuje, że w ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję – informują urzędnicy i dodają, aby mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację, proszą o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej

Wstępne deklaracje

Mieszkańcy mogą składać wstępne deklaracje za pomocą internetu, na stronie www.zmigrod.badanie.net lub osobiście. Jednak, aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności mieszkańcy muszą otrzymać hasło, które udostępni im pracownik Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Po hasło należy się zgłaszać do Adrianny Kiełczykowskiej tel. 71 385 30 57 w. 34, ros@zmigrod.com.pl.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2-3 – w Punkcie Obsługi Mieszkańców (na parterze) lub w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 21 IV p.). Wypełnioną wersję papierową deklaracji można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców (na parterze) lub w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 21 IV p.). Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 04.01.2019 r. Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie – informują urzędnicy.

Przed wypełnieniem zgłoszenia należy zapoznać się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań należy kontaktować się z Adrianną Kiełczykowską tel. 71 385 30 57 w. 34, ros@zmigrod.com.pl w godz. od 8.00 do 15.00

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here