Przyjdź na wybory sołtysa w swojej miejscowości. Podajemy daty

2321
Zdjęcie poglądowe

W najbliższych tygodniach w gminie Żmigród odbędą się wybory na sołtysów. Jak przypomniał burmistrz, kadencja szefów wsi będzie 5-letnia.

W swoim sprawozdaniu, które podczas sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie złożył burmistrz Robert Lewandowski, mówił, że w związku z tym, że rozpoczęła się nowa kadencja, w związku z zapisami w statutach gminy i sołectw należy przeprowadzić wybory na sołtysów i do rad sołeckich.

– Wszystkie wybory muszą się odbyć do 8 lutego 2019 roku, na nową, 5-letnia kadencję. Podczas tych zebrań będziemy z państwem konsultować zmiany do statutu sołectw, wynikające z wydłużenia kadencji. Mamy już harmonogram zebrań. Chcielibyśmy wszystkie przeprowadzić w dniach od 14 stycznia do 25 stycznia.

Zebrania będą w godzinach 17.30 i 19 – mówił burmistrz. Jak wyjaśniał, na 4 stycznia zaplanowano spotkanie z sołtysami, na którym wśród wielu spraw bieżących będę omawiane również sprawy wyborów. Jak dodał, ważne będzie to, aby na zebraniach wiejskich było jak najwięcej osób, które będą wybierać sołtysów i rady, tak aby reprezentatywność była jak najwyższa.

 Przy tej okazji chciałbym pogratulować nowo wybranej pani sołtys Łapczyc, pani Wioletcie Pisula, która 28 listopada została wybrana. Co prawda jej kadencja nie będzie trwała długo, ale nie wykluczone, że potrwa dłużej, ale to wszystko w rękach mieszkańców i chęci kandydowania – mówił burmistrz Robert Lewandowski.

Harmonogram zebrań tutaj:

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here