Projekt wspierający mamy w powrocie do pracy

328

Projekt „Mamo pracuj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w kwocie do 1383 zł. Teraz rusza dodatkowy nabór dla beneficjentów.

Wszystkie analizy i badania rynku pracy potwierdzają trudności z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, a w statystykach urzędów pracy rośnie odsetek kobiet, które próbują wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczające zaplecze instytucjonalne w zakresie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Program pod nazwą „Mamo idź do pracy!” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oferuje ogromną pomoc w zakresie powrotu do pracy. W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy projektem objęty jest również powiat trzebnicki, a dokładnie gminy Zawonia, Prusice oraz Żmigród

Szczegółowy cel projektu to wsparcie co najmniej 46 osób (42 kobiet, 4 mężczyzn) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka w wieku do lat 3 poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia niani oraz wsparcie aktywizacyjne. Wsparcie kierowane jest do 24 osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym oraz 22 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Jakie warunki należy spełniać?

Udział w projekcie może wziąć osoba bezrobotna, która chce podjąć pracę lub powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Najważniejszym wyznacznikiem jest posiadanie dziecka w wieku od 20 tygodni do 3 lat oraz chęć powrotu do pracy.

Jak zgłosić się do projektu?

Wystarczy odwiedzić stronę mamoidzdopracy.pl/obszar-dolina-baryczy/o-projekcie ORAZ pobrać odpowiednie formularze zgłoszeniowe. Następnym krokiem jest ich wypełnienie, dołączenie odpowiednie wymaganych dokumentów i odesłanie ich pod wskazany adres.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here