Szkoła Podstawowa w Zawoni zyskała nowy wygląd

340

To był ważny dla wszystkich dzień. Akademia rozpoczęła się w przepięknie przystrojonej do tego celu hali sportowej. Uczniowie przygotowali piękny i wzruszający występ, który przypomniał nam ważne wydarzenia z polskiej historii. Piosenki patriotyczne śpiewane przez naszych uczniów wprowadziły uczestników w nastrój pełen zadumy.

Po części artystycznej i licznych podziękowaniach skierowanych do tych, którzy przyczynili się do rozbudowy naszej szkoły, między innymi do Wójt Agnieszki Wersta, wszyscy udali się przed wejście główne. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz wmurowanie Kapsuły Czasu, wykonanej przez firmę „METALIMPEX” J. G. Chmielewscy z Zawoni.

Umieszczono w niej zdjęcia, prasę zawierającą artykuły o rozbudowie i inne pamiątki z naszej szkoły i gminy. Kapsuła została zamurowana na 50 lat. Następnie ksiądz proboszcz Czesław Przerada poświęcił nowe sale lekcyjne, a zaproszeni goście w asyście dyrektor Marleny Zielińskiej-Ząb i wicedyrektor Agnieszki Andruszczak udali się zwiedzać nowe piętro. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Trzeba przyznać, że cała uroczystość miała podniosły charakter. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę w tym ważnym dla wszystkich dniu.

Iwona Szponarska

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here