Na czym polega faktoring?

131

Faktoring stanowi jedno z rozwiązań, które sprzyjają utrzymaniu płynności finansowej w firmie i pozwalają odzyskać należne pieniądze. Stanowią też skuteczne narzędzie dyscyplinowania klientów do płacenia faktur na czas. Na czym w zasadzie polega faktoring? Dlaczego warto się mu bliżej przyjrzeć? Krótkie omówienie zagadnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Czym jest faktoring?

Faktoring to nic innego jak usługa finansowa polegająca na przejęciu wierzytelności (niezapłaconej faktury) przez zewnętrzną instytucję. Tego typu usługa sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw stosujących faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorca znacznie szybciej otrzymuje wynagrodzenie (pomniejszone o prowizję) za sprzedaż produktów czy usług. Pozwala to uniknąć przestojów finansowych w firmie i umożliwia regulowanie na czas wszystkich zobowiązań, na przykład względem podwykonawców, urzędu skarbowego czy ZUS-u.

Kto bierze udział w faktoringu?

W faktoringu biorą udział trzy strony. Pierwszą z nich jest firma, która wystawiła faktury swoim kontrahentom i która dotychczas nie otrzymała za nie zapłaty. Drugą stroną jest instytucja zajmująca się przejmowaniem wierzytelności i wypłatą pieniędzy przedsiębiorcy. Trzecią stroną jest klient, który jest zobowiązany do opłacenia faktury za otrzymane towary lub usługi.

Jak działa faktoring?

Faktoring polega na przekazaniu przez przedsiębiorcę firmie zajmującej się faktoringiem faktury wystawionej dla klienta. Przedsiębiorca od razu otrzymuje płatność za fakturę, pomniejszoną o procent, który pobiera firma faktoringowa. Następnie firma czeka, aż upłynie termin zapłaty należności i wtedy zajmuje się ściągnięciem należności od klienta.

Jakie są największe zalety faktoringu?

Wśród najistotniejszych zalet płynących z wykorzystania faktoringu w swojej firmie warto wymienić aspekty takie jak:

  • zmniejszenie zatorów płatniczych – przedsiębiorca od razu otrzymuje pieniądze na sfinansowanie niezbędnych wydatków w firmie, zapłacenie wynagrodzeń swoim pracownikom czy na uregulowanie zobowiązań podatkowych; nie musi uciekać się do kredytów i pożyczek; faktoring zapewnia stałą rotację pieniądza w firmie; dzięki posiadaniu gotówki, przedsiębiorca może bez przeszkód rozwijać firmę i ulepszać ją, aby jak najlepiej służyła jego klientom;
  • zmotywowanie klientów do płacenia faktur na czas – świadomość podjęcia działań związanych ze ściągnięciem należności i poniesieniem tym samym dodatkowych odsetek skłania zapominalskich klientów do opłacania faktur we wskazanym terminie.
SPONSOROWANE

19 KOMENTARZY

  1. Dobry artykuł. Faktoring trzeba popularyzować i wyjaśniać na czym polega, bo sporo osób nie wie do końca,a jest to usługa faktycznie wspierająca przedsiębiorców.

  2. Znam firmy które z niego korzystają ale można też fajnie sprawdzić firmę przed podjęciem współpracy. Bardzo dobrze sprawdza się certyfikat Rzetelna Firma, wiemy wszystko co nam potreba nt kondycji finansowej danej firmy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here