Więcej niż lokata bankowa – bezpieczne inwestowanie

125

Bezpieczne inwestowanie stanowi cel zarówno początkujących osób, lokujących oszczędności w instrumentach finansowych, jak i tych bardzo doświadczonych. Niegdyś bardzo popularne lokaty dzisiaj są jedynie jedną z możliwości bezpiecznego pomnażania kapitału. Gdzie można szukać bezpiecznego inwestowania?

Inwestorzy, którym zależy na szybkim i bezpiecznym zysku, nie zawsze decydują się na lokaty. Bez względu na zasobność portfela, warto poznać również inne produkty finansowe.

Bezpiecznie inwestowanie z lokatą strukturyzowaną

Pierwszą kontrpropozycją dla tradycyjnych lokat bankowych są tzw. lokaty strukturyzowane. Od tych pierwszych różnią się tym, że przelane na nie środki dzielone są na kilka produktów finansowych, o różnych stopniach ryzyka inwestycyjnego. Przykładem produktu dobieranego do lokat strukturyzowanych są chociażby obligacje skarbowe. Zdecydowaną większość kapitału przeznacza się bowiem na inwestycje w bezpieczne instrumenty, a jedynie niewielka część środków lokowana jest w produktach o podwyższonym ryzyku, takich jak akcje spółek giełdowych.

Bezpieczne inwestowanie z obligacjami korporacyjnymi z zabezpieczeniem

Inną, bezpieczną i jednocześnie rentowną inwestycją finansową, okazują się obligacje korporacyjne z zabezpieczeniem. Takie instrumenty nie wiążą się z ryzykiem poniesienia finansowych strat. Wspomniane zabezpieczenie daje bowiem gwarancję spełnienia roszczeń wierzycieli, czyli nabywców papierów wartościowych, nawet wtedy, gdy emitent obligacji nie będzie wywiązywać się ze spłaty należności. Przykładem obligacji o gwarantowanym zysku są m.in. produkty grupy inwestycyjnej Blue Investment Group.

Bezpieczne inwestowanie z funduszami

Inwestorzy poszukujący bezpiecznych metod pomnażania oszczędności często nabywają jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Działalność funduszy opiera się na idei wspólnego inwestowania, gdzie duży kapitał należy nie do jednego, a całej grupy inwestorów. W ramach funduszy dobiera się instrumenty pod okiem doświadczonych specjalistów, dzięki czemu ryzyko niepowodzenia zostaje zminimalizowane.

Jak widać, oprócz lokat bankowych istnieją również inne bezpieczne metody pomnażania oszczędności. Grunt to dobrać produkt, odpowiadający oczekiwaniom i możliwości finansowym inwestora.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here