Samorząd województwa sprawnie inwestuje unijne pieniądze

90

Dobra sytuacja gospodarcza Dolnego Śląska to wynik skutecznie i odpowiedzialnie prowadzonej polityki rozwojowej, ale również w dużym stopniu wsparcia unijnymi funduszami. Zarząd województwa sprawnie inwestuje unijne pieniądze z 9 miliardowego budżetu na lata 2014 – 2020. Powstają nowe drogi, szpitale, a na konkretne wsparcie mogą liczyć również lokalni przedsiębiorcy.

W ramach RPO 2014-2020 Dolny Śląsk otrzymał 2,24 mld euro. Na podstawie prognoz przesłanych do Komisji Europejskiej zagrożenie utraty środków przez programy regionalne i krajowe jest minimalne. Mimo, że niektóre programy krajowe wdrażają Fundusze unijne wolniej od „najwolniejszych” programów regionalnych, nie oznacza to zagrożenia utraty funduszy w 2018 roku. Mimo tego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju twierdzi, że urzędy marszałkowskie nie radzą sobie dobrze z rozdysponowaniem dzielonych przez nie środków unijnych.

– Dla doraźnych celów politycznych psuje się relacje, które udało się zbudować między rządem a samorządem – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski.

– Do końca sierpnia tego roku w ramach programu ogłoszono 308 naborów wniosków o dofinansowanie. Ilość umów, która została podpisana to ponad 2,6 tys., w których zakontraktowano około 60 proc. środków. Te dane stawiają Dolny Śląsk w czołówce regionów w kraju – dodała wicemarszałek województwa Iwona Krawczyk.

Dziś z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że fundusze, jakimi dotychczas zarządzały regiony, pozwoliły na zdobycie ogromnego doświadczenia we właściwym dysponowaniu dużymi środkami finansowymi, czego rezultatem jest skuteczność i efektywność wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Wśród najbardziej dofinansowanych dzięki RPO podmiotów wymienić można, m.in.

  • Koleje Dolnośląskie (267 mln zł),
  • Politechnikę Wrocławską (104 mln zł),
  • MPK (96 mln zł),
  • Uniwersytet Przyrodniczy (94 mln).

Dolnoślązacy widzą i doceniają efekty programów regionalnych zrealizowanych przez samorządy województw. Warto zwrócić również uwagę na dobrze rozwijającą się współpracę z beneficjentami, bez których pomysłowości, pracy i zaangażowania trudno byłoby osiągnąć tak widoczne i odczuwalne zmiany – mówi Michał Bobowiec, radny województwa.

Mając na uwadze wyniki oraz tempo i dynamikę wdrażania funduszy strukturalnych, polskie regiony bardzo dobrze zdają egzamin jako Instytucje Zarządzające. Wyróżniają się na tle innych europejskich regionów pod względem kształtowania i zarządzania systemem Polityki Spójności, co wielokrotnie podkreślała Komisja Europejska. Jest to świadectwo sukcesu, wyraz dojrzałości struktur regionalnych oraz przede wszystkim znajomości lokalnych potrzeb.

W kontekście dyskusji na kształtem polityki spójności po roku 2020, dostrzegamy wysoki potencjał polskich przedstawicieli uczestniczących w tym procesie, ale niezbędne jest prowadzenie dalszych negocjacji z udziałem partnerów strony samorządowej, gdyż jedynie takie rozwiązanie daje gwarancje pełnego sukcesu, czyli opracowanie przyszłych programów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich regionów i społeczności lokalnych.

(SZ)

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here