Spotkanie z mieszkańcami w sprawie kanalizacji

290
W Psarach wójt Jakub Bronowicki spotkał się z mieszkańcami w sprawie kanalizacji

Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy z Psar i części Szymanowa zainteresowani budową kanalizacji w ich miejscowościach. W Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach od kwietnia br. jest realizowana inwestycje pod nazwą „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres realizowanego Projektu obejmuje budowę 36,64 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz budowę 2,12 km sieci wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław.

Wartość Projektu to ok. 67 mln zł

Obecnie trwa realizacja etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) o wartości 10,6 mln zł (pod wałami) oraz budowy przepompowni ścieków PP1 (2,8 mln zł).

W październiku br. rozpoczęły się prace budowy kanalizacji w ulicach Szymanowa i Psar. Wartość kontraktu to 26,3 mln zł.

W Szymanowie kanalizacja obejmie ulice:

 • Łąkową,
 • Polną,
 • Liliową,
 • Storczykową,
 • Widawską,
 • Kwiatową i
 • Lawendową.

Natomiast w miejscowości Psary ulice:

 • Nową,
 • Łąkową,
 • Kasztanową,
 • Główną (dawniej DK5) do ul. Długiej,
 • Stawową,
 • Główną (gminną) do Głównej (DK5),
 • Wolności do Głównej (DK5),
 • Wolności do ul. Parkowej,
 • Parkową od parku do początku Krzyżanowic.

Pozostałe ulice (następny etap) zostaną skanalizowane w ramach kolejnego przetargu, który odbędzie się w I kwartale 2019 roku. Zadanie to zostanie zrealizowane do 2021 roku.

Na zakończenie omówiono realizację przyłączy do domów oraz możliwości ich dofinansowania, jak również odpowiadano na pytania mieszkańców

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here