Młodzieżowa Rada Gminy rozpoczyna swoje działania

248
Pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała

W czerwcu podjęto uchwałę dotyczącą powołania po raz pierwszy Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała oraz nadania jej statutu. Wybory przeprowadzono we wrześniu we wszystkich szkołach na terenie gminy, dzięki temu lokalna młodzież mogła się poczuć jak prawdziwi wyborcy, którzy wybierają swoich przedstawicieli. Teraz przed młodymi radnymi poważne zadanie, a ich kadencja potrwa dwa lata.

Młodzieżowa Rada będzie miała charakter konsultacyjny, a jej zadaniem będzie wspieranie swoich rówieśników w działaniach prospołecznych, upowszechnianie idei samorządu wśród młodzieży oraz wyrażanie opinii na temat działań gminy w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży.

W środę 10 października odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W głosowaniu tajnym na przewodniczącego został wybrany Oskar Bielak. Jego zastępcą został Krzysztof Matysiak, a sekretarzem Alan Gruby. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała powołana do tego celu Komisja Skrutacyjna w składzie Maria Bomba, Krzysztof Buczak i Adam Pakulski.

Kolejnym punktem sesji był wybór dwóch radnych na członków Komisji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zostali nimi Karol Michałek i Maria Grzegorczyk.

Mandat Radnego Młodzieżowej rady gminy Wisznia Mała uzyskali:

Okręg nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

Maria Bomba, Aleksandra Borowska, Alan Gruby, Adam Pakulski

Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie

Krzysztof Matysiak, Karol Michałek, Aleksander Połowczuk, Patrycja Sobków

Okręg nr 3 – Szkoła Podstawowa w Szewcach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach

Wiktoria Bagińska, Oskar bielak, Maciej Falów, Arkadiusz Opaliński

Okręg nr 4 – Szkoła podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej

Weronika Biernat, Krzysztof Buczak, Maria Grzegorczyk, Maja Kwiecień

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here