Prokuratura wszczęła śledztwo. Czy burmistrz przekroczył uprawnienia?

753
Ukrywanie dokumentów oraz niejasności w rozliczaniu umów w trzebnickiej gminie. Milicka prokuratura prowadzi śledztwo.

Kilka miesięcy temu, na zlecenie gminy przebudowano chodniki
i pas zieleni przy
ul. Korczaka w Trzebnicy

Zamiast chodników i zieleni, powstały miejsca parkingowe dla samochodów. Do prac budowlanych przystąpiono nagle.

Gdy poprosiliśmy gminę o udostępnienie wszystkich dokumentów dotyczących tej inwestycji, dostaliśmy odpowiedź, że… gmina nie posiada żadnych dokumentów. Było to o tyle zaskakujące, bo przecież prace prowadzono na terenie gminnym. Kto je wykonywał? Okazało się, że firma Brukarstwo Marek Krzak, która wykonuje znaczną część chodników i parkingów w gminie.

Do gminy wystąpiliśmy ponownie z pytaniami, kto w takim razie
bez dokumentacji pracuje
na terenach gminnych?

Wtedy otrzymaliśmy kolejną kuriozalną odpowiedź, że jedynym dokumentem jest faktura. Zażądaliśmy więc udostępnienia faktur. Jednocześnie wiedzieliśmy, że zgodnie z umową, jaką gmina zawarła z firmą Pana Krzaka, aby wystawić fakturę, najpierw powinno być zlecenie, oszacowanie robót, pomiar, odbiór pracy, a dopiero potem faktura. Tymczasem jak poinformowali urzędnicy, w tym wypadku jest tylko faktura i to na znaczą kwotę.

Co więcej, gdy ją sfotografowaliśmy, okazało się, że data wpływu na pieczątce została przerobiona.

Na zdjęciu widać, że poprawiono cienkopisem datę z 08 czerwca
na 18 czerwca 2018

Ale to nie wszystko

Okazało się, że burmistrz Marek Długozima osobiście w dniu 19 czerwca nakazał zapłacić za fakturę, mimo, że termin płatności wynosił 30 dni.

Ponieważ nie udostępniono nam dokumentów, a naszym zdaniem w sprawie jest wiele niejasności, powiadomiliśmy organy ścigania. Sprawą zajęła się Prokuratura w Miliczu.

Po kilku tygodniach i zbadaniu zarzutów, otrzymaliśmy pismo, że Prokurator wszczął śledztwo w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica w okresie od 04.04.2017 do 05.09.2018r. w Trzebnicy, tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk. w zw. z art. 12 kk.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here