Ważne | Udało się! | Burmistrz przegrywa w Sądzie. Czy teraz ujawni, to co skrywa od 2,5 roku?

1096
WSA ukarał burmistrza grzywną. Czy grzywna zostanie zapłacona z kasy gminy, czy z portfela burmistrza?

To już koniec, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest prawomocny. Rejestr umów cywilno – prawne, o który wystąpiliśmy do burmistrza Trzebnicy blisko 2,5 roku temu, musi być udostępniony.

Po 2,5 letniej batalii mamy ostateczny wyrok.

Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica, przegrał z Danielem Długoszem, redaktorem naczelnym Nowej Gazety Trzebnickiej

Wyrok jest prawomocny. Burmistrz musi zapłacić grzywnę 1000 zł, zwrócić koszty procesu Danielowi Długoszowi i co najważniejsze rozpatrzyć jego wniosek o udostępnienie rejestru umów cywilno – prawnych, który jest w posiadaniu gminy.

O sprawie pisaliśmy już od dawna. Marek Długozima, mimo, iż zapewnia, że nie ma nic do ukrycia, to rejestru umów cywilno prawnych nie chce nam udostępnić.

Rejestr to spis wszystkich umów, jakie gmina i jej jednostki podległe zawiera z różnymi podmiotami prywatnymi i firmami

Burmistrz Trzebnicy w tej sprawie 4 razy wydawał decyzje odmowne. Raz powoływał się na ochronę prywatności, innym razem że to informacja przetworzona.

Za każdym razem Samorządowe Kolegium Odwoławacze we Wrocławiu uchylało decyzje burmistrza i nakazało rozpatrzyć wniosek, dokładnie przy tym wyjaśniając, że burmistrz nie ma racji. W końcu po ostatniej decyzji SKO, burmistrzowi zabrakło już pomysłów, ale rejestru umów dalej nie udostępnił.

Złożyliśmy skargę na
bezczynność burmistrza

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości i 15 grudnia ubiegłego roku wydał wyrok, w którym zobowiązał burmistrza Marka Długozimę do „rozpoznania naszego wniosku w terminie 14 dni, od doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy”. Co więcej, postanowił wymierzyć burmistrzowi grzywnę w wysokości 1000 zł, bo jak zauważył Sąd, nieudzielenie informacji publicznej trwa już ponad 1,5 roku. Ma też zwrócić 100 zł, tytułem kosztów procesu.

WSA ukarał burmistrza grzywną. Czy grzywna zostanie zapłacona z kasy gminy, czy z portfela burmistrza?

Marek Długozima od wyroku odwołał się jednak do NSA.

Czy liczył, że sprawa przed tym sądem utknie na 2 lata?

Redaktor naczelny, zawnioskował do Sądu, aby posiedzenie zostało przyspieszone ze względu na ważny interes społeczny. Sąd przychylił się do wniosku i poinformował, że wyrok zapadnie w III kwartale tego roku.

I faktycznie, 25 września NSA odrzucił kasację burmistrza Długozimy i podtrzymał wyrok WSA

Co ważne wyrok jest prawomocny i nie można się od niego odwołać

Wyrok jest prawomocny. Burmistrz powinien udostępnić rejestr umów cywilno – prawnych

Dostaliśmy odpis wyroku i obszerne uzasadnienie. Sąd stwierdził, że skarga kasacyjna, nie zawiera usprawiedliwionych podstaw a bezczynność miała miejsce. Sąd też podkreślił, że rejestr umów cywilno prawnych jest informacją publiczną, co zresztą potwierdził sam organ.

Burmistrz musi udostępnić
rejestr umów

Pytanie, czy zrobi to teraz, czyli przed wyborami, czy będzie ukrywał go dalej?

To nie koniec

Postępowanie w sprawie ukrywania informacji publicznej prowadzi też Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Po zgłoszeniu zawiadomienia przez redaktora naczelnego, Prokurator początkowo odmówił prowadzenia postępowania, ale Daniel Długosz zaskarżył decyzję do sądu.

Sąd nie miał żadnych wątpliwości, wykazał błędy w rozpoznaniu prokuratury i nakazał przeprowadzić postępowanie.

Postępowanie jeszcze się nie zakończyło, ale przesłuchaliśmy wielu świadków – powiedział nam prokurator Longin Kulik.

Za ukrywane informacji publicznych grożą sankcje karne. Gdyby burmistrz została skazany, to nie będzie mógł pełnić swojej funkcji.

Do informacji publicznej dostęp ma każdy mieszkaniec gminy. To bardzo ważne, bo dzięki temu patrzymy władzy na ręce i możemy dowiedzieć się, jak wydawane są publiczne pieniądze.

Z kim burmistrz podpisał umowy?
Kto dostawał intratne zlecenia?
Jakie kwoty wydano i do kogo trafiły.

To właśnie można sprawdzić w rejestrze umów cywilnoprawnych. Dlaczego burmistrz to ukrywa?

2 KOMENTARZY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here