Rusza I edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

103

Czy w Twojej szkole przydałby się nowy komputer? A może chcielibyście zorganizować turniej gier planszowych? Nic prostszego, wystarczy dobry pomysł i można otrzymać dofinansowanie, ponieważ rusza I edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wisznia Mała.

Tylko jak je uzyskać?

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza uczniów do zgłaszania zadań w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (MBO) na rok 2019. Termin nadsyłania pomysłów mija 15 października.

Do zdobycia jest 25 tys. zł

Jak zrealizować swoje zadanie?

Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji gminy Wisznia Mała (z wyłączeniem zadań dotyczących infrastruktury szkół), a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego, czyli do końca 2019. Zgłaszane zadanie powinno być jednym kompleksowym przedsięwzięciem. Nie będą przyjmowane do realizacji projekty, będące częścią większego przedsięwzięcia, wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku lub latach.

 Kto może zgłosić projekt?

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 10 osób, które w dniu zgłoszenia ukończyły 12 lat, ale nie skończyły jeszcze lat 20, ponadto zamieszkują na terenie gminy Wisznia Mała lub zamieszkują poza gminą Wisznia Mała, ale posiadają status ucznia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, które działają na terenie tej gminy.

Propozycje zadań od mieszkańców przyjmowane będą do poniedziałku 15 października. Po weryfikacji oddane zostaną pod głosowanie przez mieszkańców, a głosowanie potrwa od 18 października do 2 listopada. Wyniki poznamy w środę 7 listopada.

Formularz zgłaszania jest dostępny:

  1. na stronie internetowej BIP Gminy Wisznia Mała: www.wiszniamala.pl/mlodziezowy-budzet-obywatelski
  2. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (Punkt Obsługi Klienta),
  3. w każdej szkole podstawowej mającej siedzibę na terenie gminy Wisznia Małą
  4. na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała (MRG).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here