Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo przy pracach polowych

85
Jeśli spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu, nie otrzymamy odszkodowania

Koniec września i początek października to okres prac polowych związanych głównie ze zbiorem ziemniaków i buraków. Wykopki w Polsce mają swoją długą tradycję. Przy okazji niezbędnych prac organizowane są imprezy pod hasłami „wykopki” lub „święto ziemniaka”, które integrują lokalne społeczności.

Jak informuje KRUS, prowadząc aktualne statystyki, do wypadków dochodzi najczęściej poprzez:

  • używanie nieodpowiedniej odzieży oraz obuwia (bez protektorowanej podeszwy i usztywnienia kostki),
  • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
  • przebywanie na ładunkach podczas transportu,
  • bałagan w obejściu, oraz w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych.
Na szczęście wzrastająca świadomość rolników w powiecie trzebnickim i milickim oraz działania prewencyjne KRUS na tym terenie sprawiają, że liczba wypadków maleje.

Do placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy w roku 2016
zgłoszono 46 wypadków
a w 2017 liczba wypadków to 41

Należy pamiętać, że to właśnie rutynowe prace polowe wiążą się najczęściej z ryzykiem utraty zdrowia na skutek wypadku.

W trakcie prac polowych, picie alkoholu jest zabronione, gdyż zwiększa ryzyko wypadku i może doprowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy, Marek Rusak, przypomina, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  • będąc w stanie nietrzeźwości,
  • będąc pod wpływem środków odurzających,
  • substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Bądźmy odpowiedzialni
i przewidujący!!!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here