Jak uzyskać licencję taxi we Wrocławiu?

33

Licencja taxi we Wrocławiu wydawana jest przez prezydenta miasta na podstawie ukończenia przez kandydata kursu, zdania egzaminu i dopełnienia wszelkich formalności związanych z procesem ubiegania się o licencję. Jest to dokument uprawniający osobę fizyczną do rozpoczęcia pracy w charakterze taksówkarza na terenie całego miasta Wrocławia. Jakich formalności należy dopełnić i jaką wiedzę zdobyć?

Jak zrobić licencję taxi we Wrocławiu?

Jak podpowiada Eko Taxi, aby zrobić licencję taxi we Wrocławiu, powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z informacjami znajdującymi się na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. To właśnie w Urzędzie Miejskim będziemy bowiem składali wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Jeszcze przed złożeniem wniosku warto jednak dokładnie przeczytać informacje znajdujące się na stronie, aby dowiedzieć się, czy spełniamy wszystkie warunki, od których zależeć będzie, czy otrzymamy licencję, czy też nie.

Pierwszym i bez wątpienia całkowicie oczywistym warunkiem, który koniecznie musimy spełnić, aby w ogóle rozpocząć ubieganie się o uzyskanie licencji taxi, jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Bez niego nie możemy w ogóle starać się o uzyskanie pozwolenia na świadczenie usług przewozowych z jakiegokolwiek zakresu. Do wniosku należy więc koniecznie załączyć kserokopię ważnego prawa jazdy. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ubiega się o licencję taxi, powinna mieć ukończone 21 lat, co potwierdzi data urodzenia znajdująca się na prawie jazdy.

Od osoby ubiegającej się o licencję taxi we Wrocławiu wymaga się również dostarczenia licznych oświadczeń i zaświadczeń, które potwierdzą zdolność przedsiębiorcy do podjęcia pracy w charakterze taksówkarza. Dokumentom tym przyjrzymy się jednak za chwilę. Jeżeli spełniamy bowiem dwa podstawowe warunki – to znaczy jesteśmy posiadaczami ważnego prawa jazdy kategorii B i ukończyliśmy 21 rok życia – możemy rozpocząć kolejny etap przygotowań do uzyskania licencji taxi, jakim jest znalezienie właściwego kursu, który przygotuje nas do egzaminu na licencję taksówkarską.

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia ważnego prawa jazdy kat. B,
  • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, na który wystawiona ma zostać licencja taksówkarska,
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego auta, które przeznaczone jest na taksówkę,
  • kserokopia orzeczeń lekarskich i psychologicznych potwierdzających dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia pracy w charakterze osoby świadczącej usługi z zakresu transportu drogowego taksówką,
  • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
  • kserokopia zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką na terenie danej gminy,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na określony czas,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here