Nagraj spot dla seniorów i wygraj cenne nagrody

48

Uwaga! Ogłoszono konkurs do wygrania cenne nagrody

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami czy zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać
maksymalnie 2 minuty

Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża.

Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa,
z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”

lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA:

ul. Rakowiecka 2,
w godz. 8:15-16:00.

Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63,

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here