Jakie zmiany wprowadza nowy rok szkolny?

320
Przerwa miedzy lekcjami nie bedzie mogła trwać mniej niż 10 minut

Zbliżający się rok szkolny, to ostatni rok działania gimnazjów i pierwszy, w którym absolwenci ośmioklasowych podstawówek napiszą egzamin końcowy i to równolegle z osobami kończącymi gimnazjum.

W czasie wakacji MEN przygotował aż cztery rozporządzenia, które dotyczyć będą uczniów w polskich szkołach. Najważniejsze zmiany zawarte zostały w przepisach dotyczących bhp. Od nowego roku szkolnego dyrektorzy będą mieli obowiązek zapewnić uczniom m.in.

  • dostęp do wody pitnej,
  • miejsce do przechowywania podręczników.

MEN wprowadza też minimalną długość przerw. Mają one trwać nie mniej niż 10 minut, a ich długość dyrektorzy będą musieli dodatkowo konsultować z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Ponadto mowa też o planowaniu zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego, nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Zmiany od 1 września dotyczyć będą również nauczycieli

Aby zdobyć najwyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciel będzie musiał od nowego roku szkolnego pracować dłużej, ponieważ ścieżka zawodowa wydłużona zostaje do 15 lat. Odczują to już stażyści, od teraz pierwszy etap ich kariery w szkole potrwa rok i dziewięć miesięcy, a nie tak jak poprzednio dziewięć miesięcy. Po ukończeniu stażu czeka ich egzamin przed komisją, a nie jak dotychczas ocena dorobku zawodowego. Natomiast nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego dopiero po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat, czyli o rok dłużej niż do tej pory.

Ponadto od 1 września 2018 zacznie obowiązywać dodawany do Karty Nauczyciela art. 10a, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. O taką zmianę od dawna zabiegały związki zawodowe nauczycieli, które zwracały uwagę, że niesamorządowe placówki zbyt często zatrudniają pedagogów na tzw. umowy śmieciowe, obcinając koszty działalności.

Witaj szkoło!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here