Nowe sprzęty ratujące życie

161

Gmina Prusice wspiera działania jednostek ratujących życie i mienie mieszkańców. Nowoczesne sprzęty, które ułatwią im pracę, trafiły do strażaków z OSP i prusickich policjantów.

Nowy sprzęt trafił do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Prusic, Pawłowa Trzebnickiego, Skokowej oraz z Kaszyc Wielkich, mowa o nowoczesnym wyposażeniu niezbędnym do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku.

Zakup nowego wyposażenia wpłynie korzystnie na możliwość włączenie dwóch OSP – z Pawłowa Trzebnickiego i Kaszyc Wielkich, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), co dodatkowo usprawni funkcjonowanie jednostek w sytuacjach kryzysowych.

Na zakup wyposażenia Gmina Prusice pozyskała dotację w kwocie 30 658,32 zł (99%) z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości, a wkład własny samorządu prusickiego stanowił zaledwie 1%, czyli 309,68 zł.

Sprzęt dla policyjnych patroli

Prusiccy Policjanci otrzymali rzutki ratunkowe zakupione przez Burmistrza Prusic. Wszystko to na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okolicach stawów, rzek, zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy Prusice. Rzutki ratunkowe trafią na wyposażenie każdego policyjnego radiowozu patrolującego teren Gminy Prusice, będą służyły policjantom podczas akcji ratunkowych związanych z udzielaniem pomocy osobom topiącym się.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here