Wszystko o odsetkach

93

Czasami zdarza się, że nasi kontrahenci spóźniają się z płatnościami. Zgodnie z prawem w takiej sytuacji możesz taką osobę obciążyć odsetkami. Odsetki te wynoszą 7% w skali roku, gdy Twoim klientem jest osoba fizyczna lub 9,5%, gdy współpracujesz z przedsiębiorcą. W dalszej części artykułu kancelaria windykacyjna Vindicat wyjaśnia, jakie są rodzaje odsetek i jak je obliczać.

Odsetki – co to jest?

Mianem odsetek określamy koszt za korzystanie z cudzego kapitału. Przykładowo, jeśli pożyczasz komuś 4 tysiące złotych na 3 miesiące, to na ten czas pozbywasz się swojego kapitału i nie możesz z nim nic zrobić. Sprawiedliwie jest zatem by Twoje pieniądze wróciły do Ciebie z nawiązką, w ramach wynagrodzenia za ich użyczenie. W ten sposób działają również banki naliczając odsetki do pożyczonych kredytów. Wtedy mamy do czynienia z odsetkami kredytowymi. Jeśli dłużnik zwleka z oddaniem długu, to odsetki naliczane mu są w formie kary i mają charakter odszkodowawczy.

Więcej na temat odsetek przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl//baza-wiedzy/wszystko-o-odsetkach/.

Rodzaje odsetek

Aby zrozumieć temat odsetek warto poznać ich rodzaje:

  • odsetki ustawowe – wynikają z przepisów prawa, np. są przewidziane przez kodeks cywilny lub inne ustawy, zatem ich wysokość określana jest przez Radę Ministrów na drodze rozporządzenia
  • odsetki umowne – mają swoje źródło w umowie zawartej pomiędzy stronami, np. odsetki przewidziane w umowie kredytu bankowego
  • odsetki kapitałowe – są wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału należącego do innej osoby lub instytucji i przysługują za okres sprzed terminu płatności długu, np. odsetki naliczone do kredytu bankowego, które są doliczone z góry i spłacamy je od razu z pożyczonymi pieniędzmi
  • odsetki za opóźnienie – są naliczane dopiero w chwili, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą długu. Przysługują od pierwszego dnia po wyznaczonym terminie płatności długu aż do dnia spłacenia swojego zobowiązania przez dłużnika

Są jeszcze odsetki za opóźnienie i dzielimy je na: odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki umowne za opóźnienie, odsetki maksymalne za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Więcej na ich temat przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl//baza-wiedzy/odsetki-za-opoznienie/.

Jak obliczyć odsetki?

Teraz przejdźmy do tego, co wszystkich najbardziej interesuje – jak oblicza się odsetki? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, jak może się wydawać. Czasami jednak popełniamy dość duży błąd zastanawiając się od razu jak dokonać obliczeń, zamiast w pierwszej kolejności ustalić, o jakim typie odsetek powinniśmy rozmawiać z naszym dłużnikiem.

Odsetki to świadczenie akcesoryjne w stosunku do głównego zobowiązania, dlatego żeby je obliczyć należy wziąć pod uwagę kwotę opiewającą na podstawowe zobowiązanie i przemnożyć ją przez odpowiednią stopę procentową odsetek. Najważniejsze by wybrać dobry rodzaj odsetek i wziąć pod uwagę czas, jaki upłynął od terminu, kiedy dług miał zostać zwrócony. Dokonując nieodpowiednich podstawień kwota końcowa może zostać zawyżona lub zaniżona.

Jaki jest termin płatności odsetek?

Kolejne nurtujące nas pytanie. Zasadniczo odsetki płatne są co roku z dołu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeśli termin płatności określony w umowie jest krótszy niż rok, to wtedy odsetki powinny zostać zapłacone wraz z głównym świadczeniem. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z drugim przypadkiem.

materiał partnera

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here