Mieszkańcy chcą remontu alejek

141

Burmistrz Gminy Żmigród zatwierdził wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim miasta Żmigród na 2019 rok. 

Przypomnijmy, że głosowanie internetowe trwało od 5 do 15 czerwca, a głosowanie osobiste od 15 do 17 czerwca.

Z dwóch złożonych projektów „Remont alejki i chodnika na ul. Lipowej” i „Inteligentne ławki solarne z Wi-Fi i  ładowarką” zwyciężył ten pierwszy.

Na projekt „Remont alejki i chodnika na ul. Lipowej”  oddano 566 głosów ważnych i 29 nieważnych, zaś na projekt „Inteligentne ławki solarne z Wi-Fi i  ładowarką”  84 głosy ważne i 11 nieważnych.

Łączna liczba prawidłowo złożonych kart w wersji papierowej i elektronicznej wyniosła 650, natomiast frekwencja to 12,16 %

Realizacja zwycięskiego zadania będzie polegała na remoncie alejki i chodnika przy ul. Lipowej poprzez wymianę starych płyt betonowych na nową nawierzchnię, wykonanie nasadzeń zieleni oraz wymianę i dostawienie urządzeń małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, oświetlenie uliczne).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here