Pożyczki pozabankowe bez sprawdzania BIK – mit czy prawda?

95
Biuro Informacji Kredytowej czyli największy zbiór danych kredytowych BIK S.A. powstał dzięki współpracy banków Polskich oraz Związku Banków Polskich w roku 1997. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o ustawę Prawo bankowe, której treść mówi o możliwości utworzenia instytucji gromadzącej, przetwarzającej oraz udostępniającej dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów lub firm pożyczkowych. Grupę BIK stanowią Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Do roku 2018 grupa ta zgromadziła dane kredytowe i gospodarcze na temat około 24 milionów Polaków. Należy dodać, że do BIK nie trafiają jedynie informacje negatywne, o przeterminowanych płatnościach, w głównej bierze stanowi on bazę pozytywnych wpisów (90%) na temat klientów wywiązujących się ze swoich zobowiązań finansowych.

W odróżnieniu od BIK, do BIG InfoMonitor przesyłane są dane dotyczące zobowiązań o różnym charakterze, jak choćby rachunki za media, telefon czy raty z tytułu alimentów. Podobnie jak w przypadku tej pierwszej bazy, BIG InfoMonitor zawiera informacje korzystne oraz te negatywne o przekroczonym okresie spłaty.

Czy można wymazać negatywną historię kredytową w BIK?

Wyczyszczenie negatywnych informacji w bazie BIK nie jest możliwe. Pierwszy zapis w bazie pojawia się już w momencie, gdy konsument ubiega się o zobowiązanie finansowe. Następnie dodawane są kolejne, aktualizowane raz w tygodniu, prezentujące aktualny status kredytobiorcy. Proces ten trwa aż do całkowitego uregulowania długu. To, w jaki sposób kształtuje się historia kredytowa zależy przede wszystkim od nas samych. Prawo bankowe ściśle reguluje zamieszczanie danych w BIK, który nie ma możliwości jakichkolwiek modyfikacji informacji kredytowych przekazywanych przez banki i inne instytucje. Rzetelny klient, który spłaca wszelkie należności zgodnie z przyjętym harmonogramem zyskuje w oczach kredytodawców i zwiększa szansę na uzyskanie w przyszłości kolejnych zobowiązań finansowych. Natomiast w przypadku opóźnień w zwrocie rat kredytu lub pożyczki, w BIK pozostaje „ślad”, który niejako piętnuje kredytobiorcę na 5 lat. Tyle bowiem czasu negatywne informacje utrzymują się w bazie i nie ma możliwości ich usunięcia, chyba że wkradł się jakikolwiek błąd dotyczący nieterminowych płatności.

Kredyty i pożyczki bez BIK

Pojawienie się niekorzystnego wpisu w bazie BIK powoduje, że potencjalny klient traci wiarygodności finansową i banki odmawiają udzielenia mu kredytu lub pożyczki. Niestety negatywna historia kredytowa jest jak etykietka mówiąca o tym, że dana osoba nie jest godna zaufania. Aby jednak nie pozbawić konsumentów szans na uzyskanie wsparcia finansowego powstała strefa parabankowa, w której znajdują się produkty finansowe oferowane bez weryfikacji BIK. Pełna oferta pożyczek bez sprawdzania baz BIK znajduje się na stronie http://rankingichwilowek.pl/najnowszy-ranking-chwilowek-bez-bik.

Zatem prawdą jest, iż chwilówki bez BIK istnieją i dostępne są dla szerokiej gamy osób, których historia kredytowa nie pozwala na ubieganie się o kredyt w banku. Jednak należy pamiętać o tym, że choć dana instytucja pozabankowa nie weryfikuje potencjalnych klientów w danej bazie, rości sobie prawo to sprawdzenia innych, równie ważnych baz gospodarczych, jak KRD czy ERIF BIG.

Kredyt bez BIK – tak ale z zabezpieczeniem

Obok popularnych chwilówek bez BIK, prywatne firmy pozabankowe mają do zaproponowania również kredyt bez BIK. Warunkiem ubiegania się o ten rodzaj zobowiązania finansowego jest posiadanie zabezpieczenia, które klient będzie mógł zastawić w zamian za kredyt. Pożyczki pod zastaw nie wymagają pozytywnej historii kredytowej, bowiem firmy je udzielające obniżają ryzyko kredytowe, jakie mogą ponieść, stosując niejako „zamianę” pieniędzy na dobro stanowiące własność kredytobiorcy. Przykładowo Grupa Inwestycyjna Safe House, której oferta prywatnych pożyczek widnieje pod adresem inwestum.com.pl proponuje kredyt pod zastaw nieruchomości. Inne instytucje zaś, świadczą zobowiązania finansowe z poręczeniem lub pod zastaw dóbr takich jak pojazdy, działki czy nawet dzieła sztuki. Choć bywa to ryzykowne rozwiązanie, wszak nigdy nie wiemy czy dana firma wywiąże się z umowy i nie przywłaszczy sobie cennego zastawu, często wybierane jest przez osoby zadłużone jako ostatnia deska ratunku.

materiał partnera

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here