Jaka jest rola siarki w uprawie roślin?

125

Siarka to pierwiastek, który występuje w glebie, wodzie oraz powietrzu. Jego naturalna zawartość w glebach ściśle uwarunkowana jest rodzajem skały macierzystej oraz ilością substancji organicznej. W Polsce gleby mineralne zawierają ok. 0,005 – 0,12% siarki, torfy zaś aż 0,2 – 0,45%.

Więcej na: Nawozy wieloskładnikowe

Rośliny przyswajają trzy podstawowe formy chemiczne siarki. Są to: anion siarczanowy, dwutlenek siarki oraz siarkowodór. Siarka to pierwiastek, na którego przyswajanie, redukcję oraz działanie wpływają inne składniki. Najważniejsze z nich to:

  • azot – połączenie z siarką wpływa na zwiększenie produkcji białka roślinnego, a także poprawę jakości plonów,
  • wapń – połączenie występują przede wszystkim w formie nawozów wapniowych, które stosowane są w celu uregulowania odczynu gleby,
  • fosfor – jest odpowiedzialny za pobieranie oraz aktywację siarczanów w roślinie.

Siarka pełni bardzo ważne funkcje w roślinie. Po pierwsze bierze udział w syntezie białek oraz tłuszczów (funkcja metaboliczna). Po drugie pierwiastek ten sam w sobie jest składnikiem tłuszczów oraz aminokwasów (funkcja strukturalna).

Niedobór siarki

Najbardziej wrażliwymi roślinami na niedobór siarki są: rzepak, burak cukrowy oraz ziemniaki. Najmniej zaś zboża oraz kukurydza. Niedobór pierwiastka skutkuje zahamowaniem wzrostu rośliny. Uszkodzeniu mogą ulec części nadziemne – pojawia się wówczas tzw. chloroza siarkowa. W przypadku zbóż atakuje ona całe liście młodych roślin. U roślin dwuliściennych symptomem jest chloroza międzynaczynkowa, która pojawia się na najmłodszych liściach.

Wpływ siarki na plony

Siarka ma istotny wpływ na wielkość i jakość plonu. Oddziałuje na zwiększenie produktywności azotu, co skutkuje wzrostem rośliny oraz zwiększeniem odporności na stresy abiotyczne (m.in. niskie i wysokie temperatury, niedobór wody), a także biotyczne (choroby). Siarka powoduje również zwiększenie suchej masy rośliny. Pszenica konsumpcyjna, która ma zapewnioną odpowiednią ilość tego pierwiastka, jest odpowiednim składnikiem do produkcji mąk o wysokiej wartości wypiekowej.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here