Adwokat a radca prawny – podobieństwa i różnice

102

Dla przeciętnego człowieka adwokat i radca prawny to jeden i ten sam zawód. Oba stanowiska kojarzone są ze stosowaniem prawa w praktyce, jednak w rzeczywistości różnią się zakresem kompetencji.

Adwokat

Do adwokata można zwrócić się z niemal każdą sprawą. Jego działalność uregulowana jest w akcie prawnym, czyli ustawie prawo o adwokaturze. Według tej ustawy, adwokat może reprezentować swojego klienta przed różnego rodzaju sądami i urzędami, jest uprawniony do projektowania aktów prawnych oraz sporządzania opinii. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka, najważniejszą kompetencją adwokata jest udzielanie porad prawnych. Można ich zasięgnąć zarówno na tradycyjnym spotkaniu w kancelarii prawnej, jak również, dzięki rozwojowi usług internetowych, w Internecie. Niektóre kancelarie świadczą swoje usługi w ramach konsultacji online. Istnieją również blogi takie jak https://pewny-prawnik.pl, które są źródłem wiedzy na temat najczęściej spotykanych problemów prawnych.

Radca prawny

Kompetencje radcy prawnego są w bardzo dużej części tożsame z kompetencjami adwokata. Radca prawny także może udzielać porad prawnych, sporządzać opinie lub akty prawne, a także reprezentować swoich klientów przed sądami i urzędami. Różnica polega na zakresie owej reprezentacji, bowiem radca prawny nie może być pełnomocnikiem klienta w sprawach odbywających się przed sądami karnymi i w sprawach karnoskarbowych.

Podobieństwa i różnice

Z punktu widzenia zwykłego obywatela, zawody adwokata i radcy prawnego mogą wydawać się identyczne. Podobny jest bowiem zakres kompetencji, a ludzie pracujący w obu zawodach kończą te same studia. Różnice w ścieżce edukacji pojawiają się dopiero po zakończeniu studiów, kiedy adwokat wybiera aplikację adwokacką, a radca prawny aplikację radcowską.

Największą rozbieżnością w przypadku tych dwóch zawodów jest, wspomniana już wyżej, możliwość reprezentacji klienta w sprawach karnych i karnoskarbowych. Chociaż trwają prace nad ustawą, która zrówna kompetencje obu zawodów, to nadal w tych sprawach pełnomocnikiem może być jedynie adwokat.

Druga różnica jest niewidoczna dla przeciętnego człowieka, jednak ma znaczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z usług prawnika. Różnica ta ma charakter formalny. Adwokat może pracować jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej, najczęściej umowy – zlecenia, jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem w spółce. Natomiast radca prawny może być zatrudniony jako etatowy pracownik na podstawie umowy o pracę.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here