Sensacja. Radni mówią „nie” wójtowi Gminy Zawonia

385
Radni Gminy Zawonia

W czasie sesji, która odbyła się 7 czerwca, Radni Gminy Zawonia podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia stawki dodatków i wynagrodzenia wójt oraz uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy z wykonania budżetu za rok 2017.

Tym razem nie obyło się bez ogromnego zaskoczenia!
Co się wydarzyło?

O tym w NOWej gazecie trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here