Kto może liczyć na 300+?

446
Z archiwum. Uczniowie ze Żmigrodu

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice mają najwięcej wydatków. Wyprawka szkolna to koszt około kilkuset złotych. Nowy rządowy program może okazać się dla wielu rodzin bardzo pomocny. Premier Morawiecki niedawno zapowiedział, a teraz podpisał rozporządzenie w sprawie nowego programu PiS, który daje każdemu dziecku 300 złotych na wyprawkę szkolną.

Na jakiej zasadzie będzie przyznawane i kto, od kiedy może się o dofinansowanie starać?

Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do tego świadczenia będzie miało każde dziecko, które chodzi do szkoły, bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18. lub 20. roku życia, jeśli będzie kontynuować naukę w szkole, w której rozpoczęło ją przed 18 urodzinami.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które uczą się w szkole, świadczenie przysługiwać ma nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku
na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko

Ustalenie prawa do wyprawki oraz jej wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki.

300 złotych na wyprawkę szkolną, komu nie przysługuje?

Z tego świadczenia nie będą mogły korzystać dzieci przebywające w domach pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, szkołach wojskowych lub innych, jeśli te instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje również na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można będzie składać co roku, od 1 lipca drogą elektroniczną przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Zgodnie z rozporządzeniem realizacją programu „Dobry start” mają zająć się gminy. W związku z tym formularze w formie papierowej będą również dostępne od 1 lipca w Ośrodkach Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane do 30 listopada

Podania, które będą kompletne i prawidłowo wypełnione, a złożone podczas wakacji zostaną rozpatrzone i zrealizowane nie później niż do końca września.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here